Επαναλαμβανόμενα τμήματα 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & τις Νέες Τεχνολογίες από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Μοριοδότηση
Οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Υπουργικές αποφάσεις Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Και Νέας Γενιάς, Α.Π Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015, Κ1/10236/21-01-2015, Κ1/160984/19-10-2015)

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ)
 • Σε εκπαιδευτικούς, που εργάζονται ή θα εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές - σπουδαστές, που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Καθηγητές και στελέχη κολεγίων

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα, υλοποιείται με Μικτή Μάθηση (blended learning):

 1. Δια ζώσης παρακολούθηση - 60 ώρες
 2. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 90 ώρες
 3. Εκπόνηση εργασίας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου με την χρήση web 2.0 εργαλείων - 55 ώρες

Στόχος προγράμματος:
Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1
Το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Εκπαιδευτικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά Προσόντα.
 • Επικαιροποίηση Γνώσεων και Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκπαιδευτική Νομοθεσία
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 2
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Τεχνικές και Δυναμική Ομάδας 

 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Σχεδία Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση
 • Δυναμική Ομάδας, Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενότητα 3
Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά μοντέλα
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • E-learning -Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες.
 • Διδακτικά σενάρια
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων με την χρήση Web 2.0 εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Διάρκεια σεμιναρίου: 205 διδακτικές ώρες

Ημερομηνίες υλοποίησης: 17-18 Σεπτεμβρίου, 24-25 Σεπτεμβρίου, 01-02 Οκτωβρίου
Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Τιμή: 350 ευρώ - υφίστανται ειδικές εκπτώσεις σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητές:
Ο Μιχάλης Καθαράκης είναι διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από το 2004. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές στο τμήμα φυσικής του πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα την ανάπτυξη και καινοτομία περιφερειακών δομών, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.
Έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης όπου συμμετείχε στην ίδρυση Κέντρου Μεταφοράς τεχνολογίας. Εργάστηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως υπεύθυνος πληροφόρησης για την περιφέρεια της Κρήτης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και σύμβουλος καινοτομίας σε επιχειρήσεις. Διετέλεσε υπεύθυνος του επιχειρηματικού τμήματος του Γραφείου Διαμεσολάβησης και συμμετείχε στην ίδρυση του Ινστιτούτου δια βίου εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης.
Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συντονίσει πάνω από 40 ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρηματικά έργα για το ΙΤΕ, το τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το ΤΕΙ, και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες διδακτικής εμπειρίας ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην συνεχιζόμενη κατάρτιση των ενηλίκων. Διδάσκει τα μαθήματα «επιχειρηματικότητα και clusters» και «καινοτομία» στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου: «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και εθνικές εφημερίδες, ειδησεογραφικά portals και blogs.

Ο Μάνος Παυλάκης είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε ζητήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και έχει περισσότερες από 7.000 ώρες διδακτική εμπειρία ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και πάνω από 2.000 ώρες εμπειρίας ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών σε φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η ΓΣΕΕ, το ΙΔΕΚΕ κ.ά. και σε εταιρείες όπως ΟΤΕ, Cosmote, Γερμανός, Ωνάσειο, Metropolitan, Le Monde. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στο Πανεπιστήμιο του Leeds και στην Πολιτική Ανάλυση, Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα την ανάπτυξη των Οριζόντιων Ικανοτήτων στους Οργανισμούς. Εργασίες του σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘YouReCa’, το οποίο έλαβε το Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (2013), ενώ έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Youthnet Hellas το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.

Ο Νίκος Κούνουπας σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ Κρήτης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ και συνεργάζεται με το ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου - Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302735 & 302730 κ. Κυριάκος Λεονταράκης - email: leontarakis@katartisi.gr info@katartisi.gr από 09:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Βρείτε μας μέσω του QR Code

QR-Code

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην παγκρήτια τράπεζα με στοιχεία:
   Τράπεζα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Δικαιούχος: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1100043-3
   ΙΒΑΝ: GR 6708700970000000011000433.
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕΚ με μετρητά στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας ΚΕΚ με ή Χρεωστική/Πιστωτική στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια? +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας? +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1. Η Γραμματεία του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές βρίσκεται εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό? +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

koino mitroo

Κοινό μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

Κάντε την εγγραφή σας

Facebook