Η επιχειρηματκή Ιδέα 

ideaΗ κάθε επιχείρηση οφείλει την ύπαρξή της σε μια επιχειρηματική ιδέα. Η πορεία και η βιωσιμότητά της είναι και αυτό αποτέλεσμα εφαρμογής επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με την ίδρυσή της, αλλά με την μετέπειτα πορεία της. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματική ιδέα και μάλιστα η καινοτόμα ιδέα είναι η αρχή της επιτυχίας της επιχείρησης, είναι ο μοχλός εκκίνησής της χωρίς να μπορεί να έχει συμμετοχή στο τελικό επιδιωκόμενο σκοπό της επιχείρησης. Η καινοτόμα βεβαίως ιδέα δεν έχει το αποκλειστικό προνόμιο στην επιτυχία, είναι ένας από το πλήθος των συντελεστών της. 

Είναι προφανές ότι η επιχειρηματική ιδέα οφείλει να είναι υπαρκτή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης, στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, στη χάραξη της στρατηγικής, στο μοντέλο διοίκησης, στη φυσιολογική λειτουργία, στην αναδιοργάνωση, στη διάσωση ακόμη και στην τελική παύση της επιχείρησης. 

Είναι επίσης προφανές ότι η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να ταιριάζει με τις ικανότητες, τα προσόντα και τις οικονομικές δυνατότητες του υποψήφιου επιχειρηματία. 

Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο, εμείς οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα πρέπει να: 

 • Διερευνήσουμε τις ικανότητες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας
 • Διερευνήσουμε τα κίνητρα και την αφοσίωση στην συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα
 • Αποσαφηνίσουμε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας
 • Εκτιμήσουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • Αυτοαξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά μας ως υποψήφιου επιχειρηματία 

Αυτό βεβαίως είναι η βασική προϋπόθεση, δεδομένου ότι Θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνίσουμε αν: 

 • Είναι καλά επεξεργασμένη η επιχειρηματική ιδέα;
 • Γίνεται αντιληπτή από τους τρίτους;
 • Είναι ώριμη;
 • Τι νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρει η νέα επιχειρηματική ιδέα;
 • Ποια αγορά καλύπτει;
 • Σε ποιόν απευθύνεται;
 • Υπάρχει στοιχείο καινοτομίας ή πρωτοπορίας
 • Είναι συμβατή με τις ικανότητες τους στόχους και τις επιδιώξεις μας;
 • Ταιριάζει με το προφίλ μας;
 • Προϋποθέτει συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας από την πλευρά μας, και αν ναι, ποίο; 

Προκειμένου να ισχυροποιήσουμε αλλά και να οριστικοποιήσουμε την απόφασή μας για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, οφείλουμε: 

 • Να απαντήσουμε αν όντως η ιδέα αυτή ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή ανθρώπινη ανάγκη ή επιθυμία, διαφορετικά θα πρέπει να την απορρίψουμε
 • Να διαμορφώσουμε μια πρώτη γνώμη για το κόστος επένδυσης
 • Να αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους χρηματο-οικονομικούς πόρους αλλά και τους χρηματο-οικονομικούς κινδύνους
 • Να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ανταγωνισμού 

Είναι σαφές ότι οι απαντήσεις που θα δώσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ικανοποιούν και ενισχύουν την συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα, γεγονός που μας οδηγεί στην αμέσως επόμενη φάση της ενδελεχούς εξέτασης της αγοράς και των δυνατοτήτων που παρέχονται.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies