Ιστορική Αναδρομή του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες της εκπαίδευσης ειδικευμένων τεχνιτών ανέλαβε την πρωτοβουλία ιδρύσεως και λειτουργίας των Τεχνικών Σχολών Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οι Τεχνικές Σχολές Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ιδρύθηκαν το 1950 με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθ. 45/11-3-1950.
Λειτουργούσαν ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός ήταν η κατάρτιση ειδικευμένων τεχνιτών για τις ανάγκες των σημαντικότερων κλάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, των διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών του κράτους και γενικότερα για την πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Σχολών κάλυπταν 12.000 τ.μ. με ακάλυπτο οικόπεδο 16.000 τ.μ. Λειτουργούσαν αρχικώς οι εξής ειδικότητες:tmima.diakosmitwn•  Έτος 1956 Μέση Τεχνική Εκπαίδευση (εργοδηγών).
•   Έτος 1965 Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών.

 Υπήρχαν 4 εργαστήρια: Ηλεκτροτεχνείο, Μηχανουργείο, Ξυλουργείο και Ηλεκτρονικό, πλήρως εξοπλισμένα.Το έτος 1967 είχαν εκπαιδευτεί 1.150 σπουδαστές. Από το έτος 1968 άρχισε η μείωση των σπουδαστών εξαιτίας της ίδρυσης των δημόσιων τεχνικών σχολών στο Ηράκλειο και στην Νεάπολη Λασιθίου.Μετά την ψήφιση του νόμου 576/77 καταργήθηκαν οι Κατώτερες και Μέσες Σχολές Εργοδηγών, και έτσι οι Τεχνικές Σχολές σταμάτησαν σταδιακά τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Στη συνέχεια, με τον νόμο 1268/82 καταργήθηκε και η Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών.ilektroniko.ergastirio Οι Τεχνικές Σχολές το έτος 1978 παραχώρησαν μέρος αιθουσών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να λειτουργήσει στην πόλη του Ηρακλείου η Φυσικομαθηματική Σχολή. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι από το 1978 έως το 1985 είχαν παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν, κάτι που αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του κοινωνικού συνόλου του νησιού. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι Τεχνικές Σχολές γνώρισαν μεγάλη αίγλη, λειτουργώντας ως Μέσες και Ανώτερες Σχολές και είχαν εκπαιδεύσει χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του Ηρακλείου. Από το 1950 μέχρι το 1985 οπότε και σταμάτησε το άμεσο εκπαιδευτικό τους έργο, παρείχαν κατάρτιση σε 14.000 περίπου επαγγελματίες.Από το έτος 1987 έως σήμερα οι Τεχνικές Σχολές ενοικίασαν το σημαντικό τμήμα των στεγασμένων χώρων τους στο 3ο Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου. Το 1992, ξεκίνησε και πάλι η δραστηριοποίησή τους, με έμφαση στην άτυπη συνεχιζόμενη κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 15.000 επιχειρήσεων-μελών (και των εργαζομένων τους) του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν σε μικρό σχετικά βαθμό επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΠΕΠ Κρήτης και το Ε.Κ.Τ. Το έτος 1995 δημιουργήθηκε από τις Τεχνικές Σχολές Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις 115373/11-11-94 και 115372/11-11-94 του Υπουργού Εργασίας και ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 8/2/95 τόσο για τη δημιουργία του Κ.Ε.Κ. όσο και για την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του Οργανισμού, με βάση τον οποίο λειτουργούν οι Τεχνικές Σχολές από το 1970, έτσι ώστε να πληρούν με ακρίβεια τις προϋποθέσεις για να πιστοποιηθούν ως Κ.Ε.Κ. Οι Τεχνικές Σχολές έλαβαν το 1995 προσωρινή πιστοποίηση ως Κ.Ε.Κ., με αριθμό 4001. ergastirio.mixanourgwnΤο 1998, στα πλαίσια των προκηρύξεων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων δεν έλαβαν πιστοποίηση, εξακολούθησαν όμως να σχεδιάζουν, και να υλοποιούν ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις ημερίδες και διεθνείς επαφές και σχέσεις με άλλα Επιμελητήρια και Φορείς για το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ειδικά στον τομέα της κατάρτισης είναι εξαιρετική η προσφορά τους, με υλοποιημένες περίπου 205.000 ανθρωποώρες κατάρτισης από το 1992.

Σήμερα 
Το κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές με έδρα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 έχει ανακαινιστεί και διαμορφωθεί πλήρως, αποτελούμενη από τρεις (3) αίθουσες συνολικού εμβαδού 210 τμ. διεξαγωγής των προγραμμάτων του ΚΕΚ, αίθουσας ΣΥΥ, αίθουσας Internet, αίθουσας διοίκησης, ενός κυλικείου για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων – εισηγητών, καθώς και ο υπαίθριος χώρος 120τμ.,όπως επίσης και ο περιβάλλον χώρος συνολικού εμβαδού 214τμ. Tο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας, από το 2001 και συνεχίζει ύστερα από επαναπιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ έως το 2008 με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
•   Περιβάλλοντος
•   Υγείας & Πρόνοιας
•   Πολιτισμού & Αθλητισμού
•   Παιδαγωγικά
•   Οικονομίας & Διοίκησης
•   Πληροφορικής
•   Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
•   Αγροτικά
•   Τεχνικά & Μεταφορών 

istoriki.anadr.simeraΤο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές δραστηριοποιείται σε τέσσερις κεντρικούς τομείς: 
1.   Την υλοποίηση έργων Κατάρτισης, τόσο σε επίπεδο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, όσο σε επίπεδο διοργάνωσης αυτοχρηματοδοτούμενων ταχύρρυθμων προγραμμάτων.
2.   Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ευρύτερων δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Enlarge, Leonardo κ.λπ.)
3.   Στην ανάπτυξη και διαχείριση των, σημαντικών και υψηλού επιπέδου, υποδομών του επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου αλλά και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων.
4.   Στην υποστήριξη του αναπτυξιακού και διαχειριστικού έργου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, καθώς απασχολεί έμπειρα στελέχη, τα οποία είναι σε θέση να παρακολουθούν τις δράσεις του Επιμελητηρίου.
Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, εξακολουθεί την δυναμική του λειτουργία, έχοντας προγραμματίσει ένα ευρύ πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις και για τους τέσσερις παραπάνω άξονες. Ειδικότερα σε θέματα εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός αφορά κύκλους κατάρτισης με πάγιο προσανατολισμό στις ΜΜΕ. Βεβαίως θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε όλες τις Προκηρύξεις Προγραμμάτων κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (άνεργοι, εργαζόμενοι κ.λπ.) καθώς το ΚΕΚ επανήλθε δυναμικά στην κατάρτιση ανέργων, γεγονός που το αποδεικνύουν τα μεγάλης διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα τόσο από το Υπουργείο Εργασίας, την Κοινωνία της Πληροφορίας όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης που υλοποιήθηκαν, αλλά και να διοργανώνει ένα ευρύτατο φάσμα αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.
Είναι γνωστό, ότι το κύριο βάρος των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των θεμάτων στήριξης των επιχειρήσεων και η κατάρτιση είναι κατά κύριο λόγο αντικείμενο του ΚΕΚ των Τεχνικών Σχολών. Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει διαμορφώσει ένα ευρύ πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενης κατάρτισης που βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Τα σεμινάρια αυτά είναι κατά βάση εξειδικευμένα διαδραστικά (interactive) και απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. 
Οι Τεχνικές Σχολές είναι η αιχμή του δόρατος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε σχέση με την καινοτομικότητα, το σχεδιασμό της αναπτυξιακής προοπτικής του Επιμελητηρίου, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και της συνολικής βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας, η υλικοτεχνική υποδομή, η αμέριστη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και το σημαντικό πλεονέκτημα που πηγάζει από αυτή ακριβώς τη σχέση εγγυώνται την ουσιαστική και αποτελεσματική μας παρέμβαση στο χώρο της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

 μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

 

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα

 

 ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΟΥ