Περιγραφή απαιτούμενων προσόντων θέσης στελέχους υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΚΕΚ

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη θέσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα προαπαιτούμενα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

Βασικά προαπαιτούμενα κριτήρια

Κριτήριο 1. Να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Κριτήριο 2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα σε: συγγραφή και κατάθεση φακέλου, επιλογή πρόσκλησης με βάση τα κριτήρια του οργανισμού, επιλογή κατάλληλων εταίρων, σχεδιασμός πρότασης με βάση την κεντρική ιδέα, τους στόχους, τη συνάφεια, τις δράσεις, τα παραδοτέα, τον προϋπολογισμό, και τους εταίρους. Να κατέχει γνώσεις τεχνικών συγγραφής πρότασης, κατάρτισης προϋπολογισμού και προσομοίωσης αξιολόγησης, υποβολής πρότασης. Να γνωρίζει το ρόλο και τις λειτουργίες των εθνικών και ευρωπαϊκών διαχειριστικών αρχών και των οργάνων ελέγχου του interreg med. Να διαθέτει βασικές γνώσεις συγγραφής και υπογραφής συμβάσεων έργου και διαγωνισμών κατά την τεχνική υλοποίηση καθώς και δυνατότητες οικονομικής παρακολούθησης έργου κρίσιμων σημείων, εντύπων παρακολούθησης, τεχνικών δελτίων, ενδιάμεσων αναφορών, οικονομικών ελέγχων, υποβολής εκθέσεων, timesheets, resource allocation.
Κριτήριο 3. Να διαθέτει αποδεδειγμένη άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών: (πακέτο MS office 2010, Excel, Word, Outlook) που συνοδεύεται από ικανότητες γρήγορης πληκτρολόγησης
Κριτήριο 4. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού καταχωρίσεων και διαχείρισης της διεπαφής κοινωνικών δικτύων, (facebook, twitter)
Κριτήριο 5. Να διαθέτει καλή γνώση διαχείρισης βασικών αρχείων html και διαχείρισης εφαρμογών δυναμικών ιστοσελίδων και google.
Κριτήριο 6. Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
Κριτήριο 7. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία συγγραφής μελετών και προτάσεων
Κριτήριο 8. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Κριτήριο 9. Να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες, οι οποίες να μπορούν να αποδεικνύονται με αντίστοιχη προϋπηρεσία
Κριτήριο 10. Να διαθέτει ικανότητα εργασίας και ευελιξία κατά τις απογευματινές ώρες όποτε απαιτείται καθώς και δυνατότητα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος
Κριτήριο 11. Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης για την διεκπεραίωση εργασιών του ΚΕΚ

Επιπλέον προσόντα:

  • Δημιουργική σκέψη
  • Γνώση Γερμανικής Γλώσσας
  • Γνώση Γαλλικής Γλώσσας
  • Συστατικές επιστολές από εργασία σε θέσεις με σχετική ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.katartisi.gr και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά –αποδεικτικά – σε κλειστό φάκελο, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, οδός Κορωναίου 9, κ Κυριάκο Λεονταράκη, Ηράκλειο, Κρήτης, μέχρι και 10/11/2016, 12.00 το μεσημέρι.

Μετά από την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατάταξη (αρχική κατάταξη) με βάση τα προσόντα που έχουν δηλωθεί και για τα οποία έχει παραχθεί τεκμηρίωση.

Κατόπιν θα ακολουθήσει γραπτή και προφορική δοκιμασία για εκείνους των οποίων η αρχική κατάταξη ευρίσκεται μέχρι και 30% χαμηλότερα από τη μέγιστη βαθμολογία. Η γραπτή και προφορική δοκιμασία θα συμβάλει στο 30% της τελικής βαθμολογίας.
Η σύμβαση θα έχει διετή διάρκεια με προοπτική ανανέωσης, αφού προηγηθεί διάστημα ενός μήνα για την αξιολόγηση του υποψηφίου στο περιβάλλον εργασίας του ΚΕΚ.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την αίτηση σας.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies