Το  ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της κλάσης «Μεσογειακός  Χώρος- MED» με τίτλο «MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations –Γαστρονομική Κληρονομιά στο Μεσογειακό Χώρο: πώς θα  δημιουργηθούν αειφόροι τουριστικοί προορισμοί» και ακρωνύμιο MEDFEST. 

 

Το πρόγραμμα MEDFEST έχει σαν κύριους στόχους:

  • Τη δημιουργία εργαλείων για την βελτίωση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας την γαστρονομική κληρονομιά ως πόρο
  • Τη δημιουργία οκτώ νέων αειφόρων τουριστικών προορισμών στη Μεσογειακή Λεκάνη
  • Την ανάπτυξη μιας κοινής διακρατικής στρατηγικής για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του γαστρονομικού τουρισμού στη Μεσογειακή Λεκάνη.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος MEDFEST, το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ανακοινώνει προκήρυξη για υπηρεσίες εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος, αξίας 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής του αξιολογητή στο τελικό συνέδριο του προγράμματος MEDFEST.

Ο εξωτερικός αξιολογητής θα είναι μέλος της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» (Advisory Board) του προγράμματος MEDFSEST το οποίο θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε εταίρο και από κοινού θα είναι υπεύθυνοι για τη συνολική εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος.

Ο ρόλος του εξωτερικού αξιολογητή θα είναι:

  1. Να ετοιμάσει 3 αναφορές αξιολόγησης για την πρόοδο υλοποίηση του προγράμματος MEDFEST στην Αγγλική γλώσσα (Φεβρουάριος 2018, Φεβρουάριος 2019 και Οκτώβριος 2019), σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα που θα ετοιμαστούν από τον αρχηγό εταίρο.
  2. Να πάρει μέρος στο τελικό συνέδριο του προγράμματος MEDFEST στην Πορτογαλία το 2019.
  3. Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» (Advisory Board) του προγράμματος MEDFSEST, για την αξιολόγηση του προγράμματος.

Απαραίτητα Προσόντα του εξωτερικού αξιολογητή:

  • Να έχει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  ή στην αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Να μιλάει και να γράφει σε άπταιστα Αγγλικά
  • Να έχει γνώση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, ή στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού ή στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος MEDFEST» από τις 24/7/2017 έως και τις 28/7/2017  και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, οδός Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δρ. Συμεωνίδου Μαρία  στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του «ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου» στο τηλέφωνο 2810342535.

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies