Περιγραφή απαιτούμενων προσόντων για μια θέση στελέχους υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΕΚ

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, για την υποστήριξη θέσης στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ενιαίου μισθολογίου.

Τα απαιτούμενα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

Βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία

 1. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών: (πακέτο MS office 365, Excel, Word, Outlook, Access) που συνοδεύεται από ικανότητες γρήγορης πληκτρολόγησης - τυφλό σύστημα.
 2. Να διαθέτει άριστη γνώση του κανονισμού και πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΚ καθώς και των βασικών λειτουργιών και απαιτήσεων ενός ΚΕΔΙΒΙΜ (ΕΣΔΕΚ)
 3. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού καταχωρίσεων και διαχείρισης της διεπαφής κοινωνικών δικτύων, (facebook, twitter)
 4. Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
 5. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού της εφαρμογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά προτίμηση του πακέτου «Argus ERP»
 6. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση Αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
 7. Να είναι απόφοιτος εκπαιδευτικής βαθμίδας τουλάχιστον ISCED 4 
 8. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΛΑΕΚ1-25, VOUCHER ανέργων, Δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού ΕΣΠΑ)
 9. Να διαθέτει γνώσεις δημιουργίας φακέλων και συγγραφής προτάσεων για προγράμματα κατάρτισης και κατάθεσής τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, οι οποίες να μπορούν να αποδεικνύονται με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
 10. Να διαθέτει ικανότητα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος και προγραμματισμού πλάνου διαχείρισης διδακτικών αιθουσών που να αποδεικνύονται με αντίστοιχη προϋπηρεσία
 11. Να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας προσέγγισης και προσέλκυσης πελατών οι οποίες να μπορούν να αποδεικνύονται με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
 12. Να διαθέτει ικανότητα εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες όποτε απαιτείται 
 13. Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης για την διεκπεραίωση εργασιών του ΚΕΚ.

Επιπλέον προσόντα:

 • Καλή γνώση Γερμανικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπαλληλική θέση γραμματειακής υποστήριξης σε ΚΕΚ.
 • Γνώσεις χρήσης σχεδιαστικού πακέτου Photoshop, η αντίστοιχου προγράμματος
 • Συστατικές επιστολές από εργασία σε θέσεις με σχετική ικανότητα.
 • Να διαθέτει καλή γνώση διαχείρισης βασικών αρχείων html και διαχείρισης εφαρμογών δυναμικών ιστοσελίδων πχ wordpress  ή joomla

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 18/5/2018, 13.00, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, Κορωναίου 9, Ηράκλειο

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies