Περιγραφή προσόντων θέσης

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη θέσης εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα δια αποκλεισμού απαραίτητα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

 1. Να διαθέτει Δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συνεργατικό πνεύμα, συνέπεια και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 2. Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ικανότητα σύνταξης επιστολών και κειμένων
 3. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση Αγγλικών μα ικανότητα ομιλίας και παρουσίασης θεμάτων σε ακροατήριο
 4. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, outlook, access, Html, Ιντερνέτ, social media, photoshop, ERP)
 5. Να διαθέτει ικανότητα σύνταξης τεχνικών δελτίων προγραμμάτων
 6. Να διαθέτει ικανότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών ενοτήτων, ωρολογίου προγράμματος και προγραμματισμού πλάνου διαχείρισης αιθουσών, για προγράμματα κατάρτισης
 7. Να διαθέτει αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
 8. Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
 9. Να διαθέτει ικανότητα μετάθεσης του ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες όποτε απαιτείται
 10. Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
 11. Να διαθέτει δυνατότητα συχνών μετακινήσεων στο εξωτερικό

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως (ΛΑΕΚ1-25, VOUCHER ανέργων, Δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού ΕΣΠΑ)

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση γραμματειακής υποστήριξης σε ΚΕΚ, καλή γνώση του προγράμματος διαχείρισης ΚΕΚ «Argus» και της νομοθεσίας ΕΣΔΕΚ θα συνεκτιμηθούν στην επιλογή. Να διαθέτει καλή γνώση των βασικών λειτουργιών και απαιτήσεων ενός ΚΕΔΙΒΙΜ

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 07/11/2018 ΩΡΑ: 12:00 π.μ.):

 • Τυπωμένη και υπογεγραμμένη η Online Αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη (μπορείτε να την βρείτε εδώ)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 07/11/2018, ώρα: 12:00, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, Κορωναίου 9, Ηράκλειο

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies