Περιγραφή προσόντων θέσης Επιμελητείας Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου με καθήκοντα την υποστήριξη των εκπαιδευομένων, των χώρων και του εξοπλισμού των Τεχνικών σχολών.

Τα δια αποκλεισμού απαραίτητα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

 1. Να διαθέτει Δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συνεργατικό πνεύμα, συνέπεια και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 2. Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ικανότητα αντιμετώπισης παραπόνων και παρακολούθησης της ομαλής πορείας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 3. Να διαθέτει καλή γνώση Αγγλικών
 4. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, outlook, MS Access, Html, Ιντερνέτ, social media, photoshop, ERP)
 5. Να διαθέτει ικανότητα καθαριότητας τουαλετών, αιθουσών και διαδρόμων όταν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτό χρειαστεί
 6. Να διαθέτει ικανότητα χειρισμού οπτικοακουστικού εξοπλισμού (μικροφωνικής εγκατάστασης, μίκτη, webcasting, ρύθμιση οθονών και καμερών λήψης)
 7. Να διαθέτει ικανότητα παρακολούθησης ωρολογίου προγράμματος και παρακολούθησης του απουσιολογίου καθώς και επαναπρογραμματισμού του πλάνου διαχείρισης αιθουσών, για προγράμματα κατάρτισης
 8. Να διαθέτει αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
 9. Να διαθέτει ικανότητα εργασίας κυρίως κατά τις απογευματινές 16.00 – 22.30 αλλά και κατά τις πρωινές 09.00 – 16.00 όποτε απαιτείται
 10. Να διαθέτει ικανότητα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
 11. Να διαθέτει γνώση των βασικών λειτουργιών και απαιτήσεων ενός ΚΕΔΙΒΙΜ
 12. Να διαθέτει τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιμελητή υποστήριξης σε ΚΕΚ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 1. Να διαθέτει καλή γνώση Αγγλικών

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 07/11/2018 ΩΡΑ: 12:00 π.μ.):

 • Τυπωμένη και υπογεγραμμένη η Online Αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη (μπορείτε να την βρείτε εδώ)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 07/11/2018, 13.00, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, Κορωναίου 9, Ηράκλειο

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies