Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 1/3/2019 οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου με ΑΦΜ 090034085 Α' Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Γρηγόρη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής, με βάση την απόφαση: αρ. πράξης 2-28/2/2019 θέμα 9 προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση με δικά του υλικά και δαπάνες και δικό του προσωπικό των ακόλουθων χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο 13 περίπου στρεμμάτων του ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην Αλικαρνασσό, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου

 1. Διαμόρφωση – ευθυγράμμιση  του χώρου με φορτωτή
 2. Επιφανειακή αποξήλωση του χώρου από φυτά
 3. Εμπλουτισμός με 3Α, ή αντίστοιχου αποτελέσματος υλικού, πάχους τουλάχιστον 10εκ που περιλαμβάνει:
  1. προμήθεια 3Α
  2. μεταφορά 3Α
  3. διάστρωση 3Α με γκρέιντερ
  4. συμπύκνωση 3Α με οδοστρωτήρα

4.      Απομάκρυνση από την περιοχή με φορτηγό των αποξηλωμένων φυτών, χωμάτων και άχρηστων υλικών.

Ο Χρόνος ολοκλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημερολογιακές ημέρες με χρόνο έναρξης τον Απρίλιο του 2019.

Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει την επωνυμία στα γραφεία των τεχνικών Σχολών στην οδό Κορωναίου 9, στο Ηράκλειο μέχρι και την Δευτέρα 18/3/2019 και ώρα 12.00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810302730, κ Καθαράκης

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies