Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία.

Αντικείμενο εργασίας:

 • Διαχείριση, συντήρηση και ανανέωση υφιστάμενων ιστοσελίδων.
 • Διαχείριση, συντήρηση και ανανέωση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης – ΟΣΤΚ.
 • Δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση νέων ιστοσελίδων και e-commerce πλατφόρμων.
 • Διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία όλων των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Διαχείριση, συντήρηση Δικτύων.
 • Προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο μέσω του Digital Marketing (Διαφημίσεις Meta, Διαφημίσεις Google, Newsletter, SMS κ.α,).
 • Δημιουργία Banner και βίντεο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Εποπτεία και συντήρηση των συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Διαχείριση της εφαρμογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Argus ERP» καθώς και του Server που την φιλοξενεί.

Διάρκεια σύμβασης: ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου

Τόπος απασχόλησης: έδρα Τεχνικών Σχολών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής
 • Γνώση αγγλικών (Lower-B2)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στα παρακάτω προσόντα:
 • Άριστη γνώση χρήσης του Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης, συντήρησης και εποπτείας σταθμών εργασίας (Hardware και Software).
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης, συντήρησης και εποπτείας Δικτύων.
 • Άριστη γνώση στη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση CMS (Wordpress, Drupal, Joomla)
 • Άριστη γνώση στη δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης με Learning Management System (Moodle)
 • Εκπαιδευτής ενηλίκων σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα με IT αντικείμενο.
 • Δημιουργία και διαχείριση κατά παραγγελία (custom) online συστημάτων.
 • Άριστη γνώση διαχείρισης, εγκατάστασης, συντήρησης και χειρισμού της εφαρμογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Argus ERP»
 • Άριστη γνώση διαχείρισης της πλατφόρμας Big Blue Button ή άλλων συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο.
 • Εμπειρία χειρισμού προγραμμάτων δημιουργίας διαφημιστικών banner και βίντεο (Photoshop, Illustrator, κ.α.).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης του διαφημιστικού συστήματος της Google (Google Ads).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης του διαφημιστικού συστήματος της Meta (Facebook / Instagram).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης συστημάτων αποστολής μαζικών Email.
 • Άριστη γνώση χρήσης συστημάτων αποστολής μαζικών SMS.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την προσφερόμενη θέση εργασίας
 • Δυνατότητα δημιουργίας μικρο-εφαρμογών μέσω του Microsoft Excel.

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό  έως 07/02/2022, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-244730

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ. Οι αιτήσεις έκλεισαν.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής φακέλου έως και την Δευτέρα 07/02/2022, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.:

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies