Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης

εργασίας ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία.

 Αντικείμενο εργασίας:

 • Υλοποίηση, συντονισμός & παρακολούθηση προγραμμάτων
 • Επικοινωνία και συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών καταρτιζόμενων
 • Ανεύρεση εκπαιδευτών, χρονοπρογραμματισμός μαθημάτων, σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων κατάρτισης
 • Οργανοτεχνική και διοικητική προετοιμασία υλοποίησης των προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης, τήρησης αρχείου εγγράφων υλοποίησης, υποβολή παραδοτέων σε φορείς ανάθεσης προγραμμάτων στους προβλεπόμενους χρόνους
 • Συνεχής παρακολούθηση ποιοτικών προδιαγραφών παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου από εκπαιδευτές και των συμμετοχών των καταρτιζόμενων
 • Υποστήριξη εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στην χρήση, πρόσβαση και ομαλή συμμετοχή σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και τηλεδιασκέψεις/ηλεκτρονικά μαθήματα σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Καταχώρηση δεδομένων υλοποίησης σε ειδική λογισμική εφαρμογή διαχείρισης καταρτιζόμενων,εκπαιδευτών
 • Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων
 • Εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης και υλοποίησης προγραμμάτων.

Διάρκεια σύμβασης: ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου

Τόπος απασχόλησης: έδρα Τεχνικών Σχολών

Απαραίτητα ποσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
 • Γνώση αγγλικών ( lower ή proficiency)
 • Γνώση χρήσης Η/Υ ( excel, διαχείριση email)
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες κατά περίπτωση

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση στο χειρισμό της εφαρμογής Argus ή άλλου ERP επιθυμητή
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1-2 χρόνων, σε αντικείμενο συναφές με την προσφερόμενη θέση εργασίας (στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης όπως ΛΑΕΚ, χρηματοδοτούμενα, κ.α.)

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό  έως 07/02/2022, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-244730

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ. Οι αιτήσεις έκλεισαν.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής φακέλου έως και την Δευτέρα 07/02/2022, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies