Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου με ΑΦΜ 090034085 Α' Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με την οικονομικότερη προσφορά για το παρακάτω έργο:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  

Περιγραφή Έργου: Ανακαίνιση/Μετατροπή χώρου εστίασης προσωπικού και αίθουσας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε χώρους εργασίας συνολικά οκτώ (8) θέσεων . 

Προσφερόμενες Εργασίες: 

 • Μελέτη εργονομίας χώρου  
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συνοδευόμενη από την ανάλυση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού 
 • Κάτοψη προτεινόμενων θέσεων εργασίας και τρισδιάστατο φωτορεαλιστικό τελικής διαμόρφωσης του χώρου 
 • Αφαίρεση υφιστάμενου πάγκου κουζίνας  
 • Αφαίρεση απορροφητήρα και συνοδευόμενων αυτού 
 • Αποκατάσταση οπών και διαμορφώσεων επί της τοιχοποιίας από τον πάγκο κουζίνας και τον απορροφητήρα 
 • Αποκομιδή-Καθαρισμός χώρων, συνοδευόμενο με Υ/Δ για μεταφορά σε κατάλληλο χώρο απόρριψης 
 • Αποκατάσταση αναμονών υδραυλικών (θα παραμείνουν εμφανή επί της τοιχοποιίας) 
 • Διαμόρφωση κάθετου δομικού στοιχείου (τοίχος) για άνοιγμα θύρας κατάλληλων διαστάσεων και προδιαγραφών ΑΜΕΑ. Συμπεριλαμβάνεται η θύρα και η τοποθέτηση αυτής 
 • Κατασκευή κάθετου δομικού στοιχείου (τοίχος) από υλικά ξηράς δομήσεως μετά μεταλλικού σκελετού με κατάλληλη διαμόρφωση για τοποθέτηση θύρας κατάλληλων διαστάσεων και προδιαγραφών ΑΜΕΑ. Συμπεριλαμβάνεται η θύρα και η τοποθέτηση αυτής. 
 • Αποκατάσταση τοιχοποιίας με επιχρίσματα για διαμόρφωση λείας επιφάνειας στο σύνολο των προς ανακαίνιση χώρων καθώς και στις τυχόν προσθήκες που προδιαγράφονται στο παρόν 
 • Βαφή χώρων συμπεριλαμβανομένου των οροφών εσωτερικά 
  Αποσυναρμολόγηση-μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων γραφείου από τους χώρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9) προς τον προς ανακαίνιση χώρο των ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
 • Κατασκευή διαχωριστικών γραφείου. Τα διαχωριστικά θα είναι κατασκευασμένα από υλικά ξηράς δόμησης.
 • Τοποθέτηση τριών (3) μονάδων ψύξης/θέρμανσης τύπου split-unit κατάλληλων θερμαντικών και ψυκτικών ικανοτήτων στους χώρους εργασίας 
 • Για την υποβολή προσφοράς είναι απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη και εποπτεία του χώρου. 
 • Χρόνος Παράδοσης:  

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης/συμφωνητικού 

Παρακαλούμε οι σφραγισμένες προσφορές σας να κατατεθούν με κλειστό φάκελο μέχρι την Δευτέρα 7/02/2022 στις 12:00 το μεσημέρι στην γραμματεία των Τεχνικών Σχολών στην Ν Αλικαρνασσό Αρχιμήδους 1.

 

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies