ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 4342 24/03/23

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου με ΑΦΜ 090034085 Α' Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

έχοντας υπόψη την με αρ. πρακτικού 1 θέμα 12β 24/01/2023 απόφαση της διοικητικής επιτροπής, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με την οικονομικότερη προσφορά για το παρακάτω έργο:

Προμήθεια συστήματος τοπικής εφαρμογής πυροπροστασίας  που θα τοποθετηθεί σε εργαστήριο μαγειρικής και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 2 (ή εναλλακτικά NFPA 17, 17A), όπως ορίζει η ΠΔ15/2014. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τον χώρο για έλεγχο και να παραλάβουν την τεχνική περιγραφή τοπικής εφαρμογής.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/03/2023 στις 12:00 το μεσημέρι στην γραμματεία των Τεχνικών Σχολών στην Νέα Αλικαρνασσό, Αρχιμήδους 1 και Ικάρου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies