Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν την βάση συνεργατών-επιμελητών υποστήριξης σεμιναρίων, με καθήκοντα την υποστήριξη των εκπαιδευομένων, των χώρων και του εξοπλισμού των Τεχνικών σχολών κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

Τα απαραίτητα βασικά προσόντα του/της υποψηφίου/ιας για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

  1. Να διαθέτει Δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συνεργατικό πνεύμα, συνέπεια και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
  2. Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου
  3. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, outlook, Ιντερνέτ, social media)
  4. Να διαθέτει αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
  5. Να διαθέτει ικανότητα εργασίας κατά τις απογευματινές 16.00 – 22.30

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό , τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-244730

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών
• Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
• Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies