Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας

ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία.

 Αντικείμενο εργασίας:

 • Γραμματειακή υποστήριξη ( διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων, επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, διεκπεραίωση διαδικασιών, έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, είσπραξη διδάκτρων σπουδαστών, καθημερινός έλεγχος ταμείου κλπ )
 • Ενημέρωση Ενδιαφερομένων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής
 • Επίβλεψη καθηγητών, διαχείριση σπουδαστών, τήρηση & έλεγχος οικονομικών-στατιστικών
 • Εργασίες υποστήριξης οργάνωσης τμημάτων ΙΕΚ
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Επαφή με εκπαιδευτές
 • Διεκπεραίωση συμβάσεων με εκπαιδευτές

Διάρκεια σύμβασης: ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου

Τόπος απασχόλησης: έδρα Τεχνικών Σχολών, Νέα Αλικαρνασσό

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης σε ΙΙΕΚ τουλάχιστον 2 ετών
 • Γνώση αγγλικών ( lower ή proficiency)
 • Γνώση χρήσης Η/Υ ( excel, διαχείριση email)
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση στο χειρισμό της εφαρμογής Argus ή άλλου ERP επιθυμητή
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1-2 χρόνων, σε αντικείμενο συναφές με την προσφερόμενη θέση εργασίας

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό , τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-302600

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

  Προθεσμία υποβολής φακέλου έως και 15/03/2024, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies