Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία.

 Αντικείμενο εργασίας:

Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα θα αναλάβει την συγγραφή και κατάθεση φακέλου, επιλογή πρόσκλησης με βάση τα κριτήρια του οργανισμού, επιλογή κατάλληλων εταίρων, σχεδιασμός πρότασης με βάση την κεντρική ιδέα, τους στόχους, τη συνάφεια, τις δράσεις, τα παραδοτέα, τον προϋπολογισμό, και τους εταίρους.

 • Παρακολούθηση του έργου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων ( μεταφράσεις κειμένων, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού,κ.α. )
 • Διοργάνωση ημερίδων, δημιουργία έντυπου υλικού και παρουσιάσεων
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές
 • Προετοιμασία και αρχειοθέτηση φακέλων του φυσικού αντικειμένου
 • Διοργάνωση κινητικοτήτων

Διάρκεια σύμβασης: ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου

Τόπος απασχόλησης: έδρα Τεχνικών Σχολών στην Νέα Αλικαρνασσό

Απαραίτητα ποσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση αγγλικών ( proficiency)
 • Γνώση χρήσης Η/Υ ( excel, PowerPoint, διαχείριση email)
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα εργασίας και ευελιξία όποτε απαιτείται καθώς και δυνατότητα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος

Επιθυμητά προσόντα:

 • Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού καταχωρίσεων και διαχείρισης της διεπαφής κοινωνικών δικτύων, (facebook, twitter)
 • Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
 • Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία συγγραφής μελετών και προτάσεων
 • Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης για την διεκπεραίωση εργασιών του ΚΕΚ

Επιπλέον προσόντα:

 • Δημιουργική σκέψη
 • Γνώση Γερμανικής Γλώσσας
 • Γνώση Γαλλικής Γλώσσας

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την προσφερόμενη θέση εργασίας

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό  έως 14/11/2023, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-287146

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής φακέλου έως και τις 14/11/2023, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies