"ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου" ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ιστοσελίδες

www.katartisi.gr και http://web.katartisi.gr

Ισχύει από τον Μάϊο 2022

Στο «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» , θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Ο Οργανισμός «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» είναι  πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας βασίζεται στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, στην συμμόρφωσή μας προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και κάποιες φορές στη συγκατάθεσή σας η στο έννομο συμφέρον μας.

Εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και υιοθετώντας εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και φυσικά μέτρα προστασίας ενισχύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας ώστε να διαθέτουμε ανά πάσα στιγμή το προσδοκώμενο περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

 1. Πολιτική Απορρήτου

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο.

Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία.

Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

 1. Πεδίο Εφαρμογής

Στο «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου», εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο του «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» [www.katartisi.gr], για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες  (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).

Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστότοπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του ή δε συνεργάζονται με αυτό. Επίσης κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, τυχόν υπερσύνδεσμοι που σας μεταφέρουν σε άλλους ιστότοπους διαφεύγουν του ελέγχου του «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» και για το λόγο αυτό δε μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων σας από αυτούς ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν δική τους μη – συμμόρφωση.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο Φορέας με την επωνυμία ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2810302730 .

 1. Συλλογή Δεδομένων

Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 • την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία σε ένα από τα καταστήματα μας, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας.
 • Πληροφορίες από τρίτους: Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές η από δημόσιες πηγές (πηγές ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, τηλεφωνικός κατάλογος, διαδίκτυο, δημόσιοι κατάλογοι μελών επαγγελµατικών ενώσεων, σωµατείων, συλλόγων, επαγγελµατικών κλάδων), σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές είναι το Ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση email σας.
 • Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.
 • Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» δεν επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 15 ετών. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2810302735 για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.
 1. Σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Σας

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς περιορίζονται στα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνημένης επεξεργασίας.

 • Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου» συλλέγει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο και για την έκδοση του νόμιμου αποδεικτικού πληρωμής. Αυτά τα ΠΔ θα μπορούσαν να είναι:
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο κινητό, Τηλέφωνο Σταθερό, E-mail, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας)
  • Προσωπικά Στοιχεία (ΑΔΤ, ΑΦΜ, Όνομα πατρός, Άνεργος ή μη , Φοιτητής ή όχι, Φύλο, Αριθμός Διαβατηρίου)
 • Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου» μπορεί να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από εσάς για την υποβολή αίτησης για εξετάσεις από πιστοποιημένο φορέα ή για την υποβολή αίτησης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται καθορίζονται από τους εκάστοτε φορείς και το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου» δεν  συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό των Προσωπικών Δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας, ούτε στον καθορισμό του τρόπου και του σκοπού της επεξεργασίας αυτής. Τέτοια ΠΔ θα μπορούσαν να είναι:
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο κινητό, Τηλέφωνο Σταθερό, E-mail, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας)
  • Προσωπικά Στοιχεία (ΑΔΤ, Ημ. Γέννησης, Επίπεδο εκπαίδευσης, Παρούσα εργασία, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Φύλο, Αριθμός Διαβατηρίου, Τόπος γέννησης, Ημ. έκδοσης ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)
  • Δεδομένα υγείας όπως λ.χ. ενδεχόμενα κινητικά προβλήματα ή προβλήματα Όρασης, ακοής κλπ. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σας στους χώρους διενέργειας των πιστοποιήσεων και τη ρύθμιση των οπτικοακουστικών μέσων εξέτασης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 • Σε περίπτωση που θα αιτηθείτε τη συμμετοχή σας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ, ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς επιπλέον πληροφορίες, όπως   ενδεικτικά: ΑΔΤ, Ημ. Γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, εκπαιδευτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση, (Εργαζόμενος, άνεργος, Φοιτητής), Α.Μ. ΙΚΑ, Τόπο γέννησης, Α.Μ. ΙΚΑ Εργοδότη, Άδεια εργασίας για αλλοδαπούς, Αποδεικτικό ΑΦΜ, Δεδομένα ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ καθώς και Τραπεζικά & Οικονομικά στοιχεία (πχ. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή IBAN).

5.3.1 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε προσωπικά για επερχόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ, VOUCHER, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, email και κινητό) ώστε να σας ενημερώσουμε αποκλειστικά και μόνο για το πρόγραμμα το οποίο έχετε αιτηθεί να ενημερωθείτε και μόνο κατόπιν σχετικής σας αιτήσεως.

 • Tο «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, email και κινητό) για τη δημιουργία προφίλ σε περίπτωση που επιθυμείτε την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος με τηλεκατάρτιση.

5.4.1 Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου»  για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τηλεκατάρτισης πραγματοποιεί μαγνητοσκόπηση των μαθημάτων μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας BBB (bigbluebutton) τα οποία αναρτώνται και διατηρούνται για διάστημα 30 ημερών στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης https://web.katartisi.gr (moodle) σε ειδικό χώρο του μαθήματος στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές και ο καθηγητής του προγράμματος.

 • Εάν εκπροσωπείτε επιχείρηση η οποία συμβάλλεται με το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» για την παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των εργαζομένων σας, την οποία χρηματοδοτεί η επιχείρησή σας, θα ζητήσουμε από εσάς να μας χορηγήσετε:
  • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας, όπως πχ. Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Σταθερό, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας, Α.Δ.Τ./ διαβατηρίου & Α.Φ.Μ. καθώς και
  • κάποια δεδομένα της εργασιακής σας κατάστασης, όπως επαγγελματική σας ιδιότητα και η σχέση σας με την χρηματοδοτούσα Εταιρία.
 • Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε Αίτηση Εγγραφής στο Σύστημα Αιτήσεων για το κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΚ των Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου & της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, θα ζητήσουμε να μας παραθέσετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας:
  • Όνομα, επώνυμο, ονοματεπώνυμο πατρός, & μητρός,
  • Ημερομηνία γέννησης, φύλο,
  • Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου,
  • Υπηκοότητα,
  • Διεύθυνση κατοικίας, σταθερό & κινητό τηλέφωνο, email.
  • Οικονομικά στοιχεία & Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης (Α.Φ.Μ. & ΔΟΥ, Συνεργαζόμενη Τράπεζα, Ασφαλιστικός Φορέας, χρονολογία πρώτης ασφάλισης, Α.Μ. ΙΚΑ, ΑΜΚΑ).
  • Στοιχεία σπουδών και κατάρτισης (Χώρα σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολη & Τμήμα, Τίτλος Πτυχίου, βαθμός, στοιχεια αναγνώρισης τίτλου σπουδών, επιπλέον τίτλοι σπουδών)
  • Στοιχεία Εργασίας (επάγγελμα, σχέση εργασίας, θέση ευθύνης, δ/νση & στοιχεία επικοινωνίας εργοδότριας εταιρίας, στοιχεία εργασιακής εμπειρίας)
  • Στοιχεία τεκμηρίωσης προσόντων και αντικειμένων εξειδίκευσης.
 • Εάν είστε Προμηθευτής μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι αναγκαία για την προμήθεια των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών σας, τη διαχείριση της μεταξύ μας σύμβασης και την πληρωμή των υπηρεσιών σας.
 1. Οι επιλογές σας σε θέματα μάρκετινγκ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα μάρκετινγκ.

Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς υπηρεσιών, ο Φορέας μας τηρεί τους κανόνες ιδιωτικότητας σχετικά με την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ο οποίος υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής μαζί σας, για την απευθείας προώθηση παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή για την εξυπηρέτηση παρόµοιων σκοπών. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας σχετικά με τη συλλογή και χρησιµοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση:  https://katartisi.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=558027878da00dec1468b1877&id=3d92fed6df&e=[UNIQID]&c=bd1fdbc389.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας - Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του φορέα μας (κατά μόνας ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς και ιδρύματα) και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς εσάς, την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την επεξεργασία των διδάκτρων και των πληρωμών, τον χειρισμό των δικτυακών μας τόπων και εφαρμογών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

 1. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.

Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται:
  • Γραμματεία, Λογιστήριο, Γραμματεία Υλοποίησης Εκπαίδευσης, Διοίκηση, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.Α.Μ. - Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε), Τεχνικό Τμήμα (ΙΤ) και το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • Εμπορικοί συνεργάτες, Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης, Δημόσιοι Φορείς που διενεργούν, επιδοτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.
 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της επιχείρησής μας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε/διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα  εκτός του «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» σε τρίτους που μας βοηθούν να παράσχουμε κάποια από τις υπηρεσίες μας ή εξυπηρετούν τις εμπορικές δραστηριότητές μας, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, φροντίζουμε να αποκτούμε από αυτούς συμβατικές δεσμεύσεις (όπως συμβατικές ρήτρες) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» δεν διαβιβάζει προσωπικά Δεδομένα των πελατών του σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση παραστεί αναγκαία το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου»  θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι οι όποιες μεταφορές περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορούμε να είμαστε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας. 

 1. Ασφάλεια Πληροφοριών

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου»  έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

 

 1. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, τυχόν συμβατούς σκοπούς, τους οποίους στη συνέχεια καθορίζουμε ή για οποιονδήποτε νέο σκοπό, για τον οποίο θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ορισμένες πληροφορίες (όπως φορολογικά αρχεία και ορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις μας ή η διασφάλιση των δικαιωμάτων του «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου») ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 1. Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Καθώς πλοηγείστε σε έναν Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας https://www.katartisi.gr/politiki-cookies . Σε αυτήν την Πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

 1. Τα Δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου»  επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή .
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» θα διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στο «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου», σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου», υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου» θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Το «Κ.Ε.Κ. – Τεχνικές Σχολές Επμελητηρίου Ηρακλείου»  σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τηλεφωνικά στο 2810302730 ή μέσω email στη διεύθυνση Leontarakis@katartisi.gr

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

 1. Ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.katartisi.gr.

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα προγραμματισμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.

 1. Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε με το τμήμα προγραμματισμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Τμήμα προγραμματισμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης

#Δ/νση  Αρχιμήδους 1

# Τηλέφωνο:  2810302730

# Email: info@katartisi.gr

 

Πολιτική Cookies