IN_DIGIT2EU : Ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεθνοποίησης

 

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: ERASMUS+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 24 μήνες

Στόχοι, Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Το πρόγραμμα IN_DIGIT2EU έχει σαν σκοπό τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας τους ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και αξιολογώντας την ετοιμότητα τους για διεθνοποίηση.

Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες εταιρείες, το οποίο θα είναι ανάλογο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Τα πνευματικά παραγόμενα (ΙΟς) του προγράμματος είναι τα εξής:

  • Μεθοδολογία και εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Εκπαιδευτική μεθοδολογία και οδηγός για επιχειρήσεις
  • Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη
  • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης
  • Οδηγός Καλών Πρακτικών

Εταίροι: Αρχηγός εταίρος του προγράμματος είναι το η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Arad από τη Ρουμανία, η Danmar Computers LLC (Πολωνία), η Grantxpert Consulting Limited (Κύπρος), E & D Knowledge Consulting LDA (Πορτογαλία), το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ελλάδα) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (Λιθουανία).

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS) - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πιστοποίηση του «ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως φορέας υποδοχής και αποστολής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS).

Το “ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” πιστοποιήθηκε ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS) με σκοπό τη φιλοξενία εθελοντών μεγάλης διάρκειας (3 άτομα) και μικρής διάρκειας (1 άτομο). Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταξιδεύουν σε άλλα κράτη με σκοπό την άμισθη εθελοντική προσφορά συνδυάζοντας τη γνωριμία με νέα κράτη και διαφορετικές κουλτούρες συγχρόνως με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Διαβάστε Περισσότερα..

INNOVATIVE CURRICULUM FOR ADULT LEARNERS ON SOFT SKILLS

 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ».

 Το πρόγραμμα ICARO έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη άνεργων ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης  μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που θα περιλαμβάνει ένα καινοτόμο και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οριζόντιες δεξιότητες για ενήλικες εκπαιδευόμενους.  Το ICARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή η οποία θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων ώστε να ενσωματωθούν ευκολότερα στο εργασιακό περιβάλλον.  Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, το πρόγραμμα ICARO θα επιχειρήσει να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μετά την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Επιπροσθέτως θα βελτιωθούν οι ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μέσω ενός πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα παρακολουθήσουν ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του ICARO στους τελικούς χρήστες δηλ. ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρουσιάζουν αδυναμία στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας. 

Διαβάστε Περισσότερα..

WELCOME: «Workplace Enriched Language Course for Migrant Education»

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Erasmus+

Δράση: ΚΑ3

Διάρκεια: 2 χρόνια από 12/2016 έως 12/2018


Σκοποί, αναμενόμενα αποτελέσματα, κύριες εκροές.
Το πρόγραμμα καλείται να αντιμετωπίσει την έλλειψη προτάσεων για την επαγγελματική μαθητεία συγχρόνως με την γλωσσική εκμάθηση που θα χρειαστούν οι μετανάστες για να καλύψουν θέσεις εργασίας σε κράτη όπου υπάρχει ανάγκη όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Ο ρόλος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα είναι να προτείνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum) και εκπαιδευτικό υλικό ώστε να συνδυαστεί η επαγγελματική μαθητεία συγχρόνως με την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας διαμονής και εργασίας των μεταναστών.

Διαβάστε Περισσότερα..

MedFest: Γαστρονομική Κληρονομιά στο Μεσογειακό Χώρο: πώς θα δημιουργηθούν αειφόροι τουριστικοί προορισμοί

Διάρκεια: 36 μήνες

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg Mediterranean (MED, Μεσογειακός Χώρος)

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών αποθεμάτων της Μεσογείου.

Ειδική Προτεραιότητα 3.1.: Η προώθηση της ανάπτυξης αειφόρων αναπτυξιακών πολιτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παράκτιες και παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές, για έναν αειφόρο και υπεύθυνο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου.

Τύπος Προγράμματος: Μελέτη και Έλεγχος

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,218,473.66 €

Διαβάστε Περισσότερα..

Σε ενδιαφέρει!

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

 μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

 

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα

 

 ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΟΥ