Διάρκεια: 1/11/2016 – 31/10/2019

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Interreg Mediterranean (MED, Μεσογειακός Χώρος)

Med culinary heritage experiences: How to create sustainable tourist destinations – Μεσογειακή γαστρονομική κληρονομιά: Πώς θα  δημιουργηθούν αειφόροι τουριστικοί προορισμοί”

Σκοπός: Το πρόγραμμα MEDFEST έχει σαν κύριο στόχο να βελτιώσει τις υπάρχουσες στρατηγικές για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη μέσω του παραδοσιακού μικρής κλίμακας γαστρονομικού τομέα σε 8 κράτη της Μεσογειακής Λεκάνης.  Το πρόγραμμα MEDFEST θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ανάπτυξη του τουρισμού στην παράκτια ενδοχώρα και στη διαφύλαξη της γαστρονομικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Επειδή οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στα κράτη του Μεσογειακού Χώρου είναι διάσπαρτες και ασύνδετες, το πρόγραμμα MEDFEST θα χρησιμοποιήσει μια μοναδική προσέγγιση με σκοπό την ενσωμάτωση της Μεσογειακής διατροφικής κληρονομιάς σε μία αειφόρο τουριστική προσφορά. Η μεθοδολογία του MEDFEST βασίζεται σε ένα συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων, όπου τρείς κύριες ομάδες εμπλεκόμενων (παραγωγοί, τουριστικοί οργανισμοί, οι ασκούντες πολιτική) θα ασχοληθούν και θα αναλάβουν την ευθύνη για τις δράσεις του MEDFEST από την αρχή έως το τέλος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων.

Συμμετέχοντες φορείς: Ερευνητικό Κέντρο της Σλοβένικης Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Αρχηγός εταίρος ), Αναπτυξιακή Ένωση της Ούμπρια - Ιταλία, Πολυτεχνείο Purpan - Γαλλία, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης - Ισπανία, Ένωση In Loco - Πορτογαλία, Εταιρεία για την Αγροτική Ανάπτυξη της  Ίστρια -  Κροατία και το Δίκτυο Θεματικών Κέντρων Τρόοδος - Κύπρος.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι χωρίς προϋπολογισμό άλλοι 11 φορείς.  Εκ μέρους του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς χωρίς προϋπολογισμό   το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies