«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ».

 Το πρόγραμμα ICARO έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη άνεργων ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης  μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που θα περιλαμβάνει ένα καινοτόμο και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οριζόντιες δεξιότητες για ενήλικες εκπαιδευόμενους.  Το ICARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή η οποία θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων ώστε να ενσωματωθούν ευκολότερα στο εργασιακό περιβάλλον.  Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, το πρόγραμμα ICARO θα επιχειρήσει να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μετά την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Επιπροσθέτως θα βελτιωθούν οι ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μέσω ενός πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα παρακολουθήσουν ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του ICARO στους τελικούς χρήστες δηλ. ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρουσιάζουν αδυναμία στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας. 

 

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα ICARO χρηματοδοτείται από το Erasmus+ KA2, Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.    

Καινοτομία

Τα στοιχεία καινοτομίας του προγράμματος ICARO είναι:

 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση των μακροχρόνια ανέργων
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ομάδων στόχων
 • Ανάπτυξη Εργαλείου Αξιολόγησης των ομάδων στόχου σε σχέση με τις οριζόντιες δεξιότητες που διαθέτουν
 • Δημιουργία ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες για τους μακροχρόνια ανέργους
 • Η χρήση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος για την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Συμβούλων Εργασίας
 • Διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτώνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα ICARO χρηματοδοτείται από το Erasmus+ KA2,  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

Προϋπολογισμός

 • Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου για 24 μήνες: 207.234,00 ευρώ
 • Προϋπολογισμός ΚΕΚ: 37.619,00 ευρώ

 Στόχοι

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση απασχολησιμότητας και κοινωνικής ένταξης ενήλικων εκπαιδευομένων άνεργων μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης  μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας.

Ειδικός Στόχος 1.1: Δημιουργία σταθερής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μέσω της δημιουργίας Τοπικών Ομάδων Δράσης.

Ειδικός Στόχος 1.2:  Σχεδιασμός και πρακτική εφαρμογή ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες για άνεργους ενήλικες εκπαιδευόμενους που έχουν δυσκολίες εισόδου – επανεισόδου στην αγορά εργασίας.

Ειδικός Στόχος 1.3:  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ομάδα στόχο, μέσω της χρήσης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.   

Γενικός Στόχος 2:  Βελτίωση της εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων / Υπαλλήλους Απασχόλησης που εργάζονται με Ενήλικες Εκπαιδευόμενους.

                Ειδικός Στόχος 2.1: Συν-δημιουργία μεθοδολογίας   διδακτικής / καθοδήγησης ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων από άνεργους Ενήλικες Εκπαιδευόμενους.

                Ειδικός Στόχος 2.2:  Οργάνωση και εφαρμογή της διεθνούς πρακτικής της μεθοδολογίας σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων

                Ειδικός Στόχος 2.3:  Οργάνωση εκδηλώσεων αξιοποίησης και προβολής στα εταιρικά κράτη για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους.

Ομάδες Στόχοι

 • Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι άνεργοι που παρουσιάζουν δυσκολία εισόδου – επανεισόδου στην αγορά εργασίας.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων

 Παραδοτέα

 • ΙΟ1: Διεθνής Αναφορά για τα εργαλεία πιστοποίησης ή προγράμματα πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευομένων.
 • ΙΟ2: Εργαλείο Αξιολόγησης Οριζόντιων Δεξιοτήτων
 • ΙΟ3: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες για Άνεργους Ενήλικες Εκπαιδευόμενους
 • ΙΟ4: Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • ΙΟ5: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Από το σπίτι στην εργασία»
 • ΙΟ6: Πιστοποίηση
 • ΙΟ7: Μελέτες Περίπτωσης
 • 6 Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (1 Συνέδριο στο Ηράκλειο)
 • Διαχείριση Προγράμματος
 • Εργαλεία για τα διεθνή και εθνικά χαρακτηριστικά πιστοποίησης οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος
 • Ενδιάμεσες και Τελική Αναφορά
 • Σχέδιο Διάχυσης Αποτελεσμάτων
 • Υλικά και Προϊόντα Διάχυσης Αποτελεσμάτων
 • Ιστοσελίδα / Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης
 • Σχέδιο Διαχείρισης και Αειφορίας
 • Δράσεις Διάχυσης και Δικτύωσης
 • Βελτίωση απασχολησιμότητας Ενήλικων Εκπαιδευομένων
 • Βελτίωση Γνώσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εταιρικό Σχήμα

Αρχηγός Εταίρος: SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMATION DE LA REGION DE MURCIA

Εταίροι:

 • TIHC - GREECE
 • DUBLIN UNIVERSITY – IRELAND
 • SOCIAL INNOVATION FUND - LITHUANIA
 • HAMBURGER VOLKSHOCHSCHULE – GERMANY
 • EUROPEAN FORUM OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING – BELGIUM

Σε ενδιαφέρει!

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

koino mitroo

Κοινό μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

Κάντε την εγγραφή σας

 

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα