Πιστοποίηση του «ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως φορέας υποδοχής και αποστολής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS).

Το “ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” πιστοποιήθηκε ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS) με σκοπό τη φιλοξενία εθελοντών μεγάλης διάρκειας (3 άτομα) και μικρής διάρκειας (1 άτομο). Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταξιδεύουν σε άλλα κράτη με σκοπό την άμισθη εθελοντική προσφορά συνδυάζοντας τη γνωριμία με νέα κράτη και διαφορετικές κουλτούρες συγχρόνως με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

Η εργασιακή εμπειρία που αποκομίζουν οι νέοι μέσω της εθελοντικής προσφορά τους, αποτυπώνεται και πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού “Youthpass”. Το “Youthpass”, είναι το επίσημο εργαλείο πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται η άτυπη και μη-τυπική μάθηση σε προγράμματα κινητικότητας νέων.

Σε συνέχεια της πιστοποίησης αυτής, τα στοιχεία του “ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ε.Ε. μαζί με όλους τους πιστοποιημένους φορείς και οι εθελοντές που θα αναζητηθούν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη προγραμμάτων Ευρωπαϊκής κινητικότητας για νέους, θα συμμετάσχουν σε δράσεις διεθνούς δικτύωσης κ.α.

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies