Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για το πρόγραμμα ICARO.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ICARO είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, με σκοπό την βελτίωση της απασχολησιμότητας και την κοινωνική ένταξη των άνεργων ενήλικων μαθητευομένων μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός αναγνωρισμένου και καινοτόμου προγράμματος σπουδών, επάνω στις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες των ενήλικων μαθητευομένων.

Στη σημερινή κοινωνία, υπάρχει συχνά η ανάγκη για τους ενήλικες να βελτιώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, ικανότητες και την επάρκεια τους. Δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας και την ανάγκη μείωσης του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού, αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε όσους έχουν μειωμένες δεξιότητες και ανεπαρκή προσόντα.

Το πρόγραμμα ICARO θα σχεδιάσει μια προσαρμοσμένη  εκπαιδευτική πορεία φτιαγμένη στα μέτρα των αναγκών του κάθε συμμετέχοντα έτσι ώστε να πετύχει την ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας και θα ασχοληθεί με μακροχρόνια άνεργους ενήλικους μαθητευόμενους, όσους έχουν χαμηλές δεξιότητες και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση τους στην αγορά.

Αφετέρου, το πρόγραμμα ICARO θα βελτιώσει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων/ των υπαλλήλων στην  απασχόληση, που εργάζονται στο κομμάτι των μακροχρόνια άνεργων ενήλικων μαθητών, με την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να είναι ικανοί να αναπαράγουν επιτυχώς την μεθοδολογία με τους τελικούς χρήστες.

Αναζητούμε 5 επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά επί του παρόντος με την εκπαίδευση ενηλίκων ή τους μακροχρόνια άνεργους, και που ενδιαφέρονται στο να παρακολουθήσουν  πενθήμερη εκπαίδευση στο Αμβούργο το

Νοέμβριο η οποία θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε:

  • Υπάρχουσες καλές πρακτικές
  • Περιβάλλον και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Επεξήγηση επάνω στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα διανεμηθούν μετέπειτα στους άνεργους ενήλικους μαθητευόμενους.
  • Πρακτικά τεστ ανάμεσα σε συνομήλικους για τις διαφορετικές πιθανές καταστάσεις που ίσως εμφανιστούν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης με ενήλικους μαθητές.
  • Εργαστήρια και δραστηριότητες, διάλογος, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ασκήσεις και πρακτικές δράσεις, παρουσίαση μελετών περίπτωσης και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Πριν τη διεθνή εκπαίδευση θα χρειαστεί  επίσης να παρακολουθήσουν ένα  κύκλο 40 ωρών στο Ηράκλειο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως), ως προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων.
Στο τέλος της εκπαίδευσης, αναμένεται να έχουν συγκεκριμένες  ικανότητες για να μεταφέρουν την εκπαίδευση, στην καθημερινή τους δουλειά,  σε ενήλικους και μακροχρόνια άνεργους.  

Προαπαιτούμενα:

  • Ανώτερες σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία σχετικά με την εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων ή μακροχρόνια ανέργων.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών επίπεδο (B2).
  • Ικανότητα παρακολούθησης του πενθήμερου εκπαιδευτικού κύκλους στο Αμβούργο ως το τέλος Νοεμβρίου.
  • Ικανότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού κύκλου των 40 ωρών στο Ηράκλειο (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) ως το τέλος Οκτωβρίου.
  • Ικανότητα μετάδοσης/ μεταφοράς της εκπαίδευσης στην κανονική δουλειά για να εκπαιδευτούν ενήλικοι ή μακροχρόνια άνεργοι στις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills).

Πώς να κάνετε αίτηση:

Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για εσάς, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή ως την 24η  Αυγούστου  2018 στο:  info@katartisi.gr με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για το πρόγραμμα ICARO.

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής θα καλυφθούν από το πρόγραμμα  Erasmus+ και οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν με το  πιστοποιητικό Εuropass Mobility.

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies