Διάρκεια: 01/07/2018– 31/10/2019

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ , ΚΑ1

Enhanced Vocational Training for Welding Learners and Welding Teachers to Meet Market Needs in the Construction Sector in Greece - Ενίσχυση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευόμενους Ηλεκτροσυγκολλητές και Εκπαιδευτές Ηλεκτροσυγκόλλησης για την Αντιμετώπιση των Αναγκών του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Ελλάδα”

Σκοπός: Το πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ έχει σαν στόχο την κινητικότητα πιστοποιημένων αποφοίτων του σεμιναρίου ηλεκτροσυγκόλλησης και καθηγητών ηλεκτροσυγκόλλησης στη Γερμανία με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση τους και πιστοποίηση τους.  Οι κινητικότητες θα γίνουν σε τρεις ροές:

  • Στην πρώτη ροή (διάρκειας 16 ημερών) θα πάρουν μέρος 9 απόφοιτοι μαθητές και ο συνοδός καθηγητής τους (Οκτώβριος ή Νοέμβριος 2018),
  • στη δεύτερη ροή (διάρκειας 12 ημερών το Μάϊο 2019) θα πάρουν μέρος 5 καθηγητές του σεμιναρίου ηλεκτροσυγκόλλησης και
  • στην τρίτη ροή (διάρκειας 16 ημερών - Σεπτέμβριος 2019) θα πάρουν μέρος 9 απόφοιτοι μαθητές και ο συνοδός καθηγητής τους.

Συμμετέχοντες φορείς: Η εκπαίδευση στη Γερμανία θα γίνει από την εταιρεία GSI – DVS, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και με την οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας από τον Ιούλιο του 2017.

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies