logo erasmsu για ολα εκτος erias digital coach logo

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/08/2023.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2

“Ψηφιακός μετασχηματισμός εταιριών- Digital Coach”

Το έργο ασχολείται με το ερώτημα πώς μπορούν να προωθηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για να διαμορφωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε εταιρείες ή οργανισμούς. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα του έργου αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ψηφιακούς Προπονητές. Απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και συνδυάζει δύο έννοιες που έχουν ήδη καθιερωθεί: Μαθησιακά Εργοστάσια και το μοντέλο ωριμότητας "Προσαρμογή" που αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο των Συστημάτων Παραγωγής στο Μπόχουμ.

"Η προσαρμογή αναπτύχθηκε σε εκτεταμένα έργα με επαγγελματίες και έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη, υποστηρίζοντας εταιρείες να προσδιορίσουν τα «κενά τους» στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβουν," εξηγεί ο καθηγητής Dr.-Ing. Ο Bernd Kuhlenkötter, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μάθησης και Έρευνας (LFF) στο RUB και Πρόεδρος των Συστημάτων Παραγωγής. Το μοντέλο ωριμότητας συγκρίνει τον στόχο των εταιριών και την πραγματική κατάσταση τους και, συνεπώς, δείχνει τις δυνατότητες και τις περαιτέρω ανάγκες ανάπτυξης σε σχέση με τις ψηφιακές ικανότητες των εταιρειών. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και μεμονωμένων μελλοντικών στρατηγικών για εταιρείες.

Στο πλαίσιο του νέου ερευνητικού έργου, το μοντέλο θα αναπτυχθεί περαιτέρω, θα δοκιμαστεί και θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένες εταιρείες κατάρτισης σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, οι συνεργάτες του έργου θα αναπτύξουν ποιοτικά πρότυπα για τα Εργαστήρια Εκμάθησης. "Τα μαθησιακά εργοστάσια προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι λογικό να επαγγελματικοποιήσουμε την απόκτηση δεξιοτήτων και να τις ενσωματώσουμε στην υπάρχουσα ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση", εξηγεί ο καθηγητής Martin Kröll.

Στο μέλλον, οι ψηφιακοί προπονητές θα υποστηρίξουν τις εταιρείες για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προωθήσουν τη σκέψη από τη σκοπιά του πελάτη, καθώς και τη δια-βιομηχανική σκέψη και να

διαδώσουν ευέλικτη διαδικασία σκέψης με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση της αποδοχής των ψηφιακών στρατηγικών. Έτσι, οι Ψηφιακοί Προπονητές μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους για δίκτυα προστιθέμενης αξίας και τις αλλαγές που επιφέρουν μέσω της ψηφιοποίησης.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η ομάδα του έργου αναπτύσσει ένα πρόγραμμα πιστοποιητικών για Ψηφιακούς Προπονητές. Αποτελείται από διάφορες ενότητες αυτο-μάθησης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Διαχείριση ποιότητας ως βάση της ψηφιοποίησης στις εταιρείες, εταιρική στρατηγική για ψηφιακό μετασχηματισμό και διαχείριση ευέλικτων έργων, δυνατότητες και περιορισμοί της μεταφοράς μάθησης και της συνεργασίας τοποθεσίας μάθησης, Διαδικασίες Προστιθέμενης Αξίας ως Σημεία Αφετηρίας για Ψηφιοποίηση, Στρατηγικές για την Εξασφάλιση της Αποδοχής Ψηφιακών Λύσεων σε Εταιρείες, Περιορισμοί και Δυνατότητες Συμμετοχής στην Εφαρμογή Ψηφιακών Λύσεων και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων με φόντο Ψηφιοποίηση και Εταιρική Συνεργασία.

Εταίροι:

Το Ινστιτούτο Επιστημών Εργασίας (IAW) και ο Πρόεδρος των Συστημάτων Παραγωγής (LPS), και οι δύο από το RUB (Γερμανία), συνεργάζονται στο έργο με τα Επιμελητήρια Βιομηχανίας και Εμπορίου από Pécs (Ουγγαρία), Gabrowo (Βουλγαρία) και με τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( Ελλάδα) ) καθώς και το Εργαστήριο Εκμάθησης και Έρευνας (LFF) στο RUB και το Κέντρο Τεχνολογίας Industry 4.0 στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα). Συμμετέχει επίσης ένας σύμβουλος διαχείρισης από το Ηράκλειο.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-DE02-KA202-007683

 

Copyright-Note:

Prof. Dr. Martin Kröll, Institute for Work Science (IAW), Ruhr-University Bochum. This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

All trademarks, registered trademarks, product names, and company names or logos mentioned in this publication belong to their respective owners and are used for identification purposes only.

Project website: https://digitalcoaches.eu/

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies