Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 217890/ΓΓ420-12-2016 «Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης» (Β΄ 4176) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Καλεί τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό με το θεσμό της μαθητείας «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/sB4zSa. *Οι εγγραφές σταμάτησαν.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται πρέπεινα διαθέτουν σωρευτικά

 1. Ένα τουλάχιστον στέλεχος (συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη) κατά προτίμηση με πενταετή εμπειρία,
 2. Το Στέλεχος η ο Ιδιοκτήτης να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, οι οποίοι μετά από σχετική εκπαίδευση θα αναλάβουν την εκπαίδευση του εργαζομένου στην επιχείρηση.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», είναι διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€.

Η συνολική χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,35€ ανά ημερομίσθιο.

Η ευθύνη του εκπαιδευτή της επιχείρησης είναι: η αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, η παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και η ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα, μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, Υπεύθυνος Μιχάλης Καθαράκης, 2810302733, email: info@katartisi.gr

Με εκτίμηση

Μιχάλης Καθαράκης
Διευθυντής ΚΕΚ

Ανακοινώσεις

 • Τριήμερη δια ζώσης εκπαίδευσης διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Youth Capacity +

  Περισσότερα..
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου +

  Περισσότερα..
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για την αποκατάσταση των δαπέδων. +

  Περισσότερα..
 • Προκήρυξη θέσης βοηθού λογιστή +

  Περισσότερα..
 • Προκήρυξη θέσης ηλεκτρολόγου - συντηρητή +

  Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies