Δωρεάν δια ζώσης Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων Σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με τις Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πρόκειται να υλοποιήσουν δωρεάν επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ έτους 2019. Οι καταρτιζόμενοι θα καταρτιστούν δωρεάν και επιπλέον θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 200 ευρώ για 40 ώρες μαθήματος).

Δικάιωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 
α) όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέχρι και 49 εργαζόμενων και ο εργοδότης τους αποδίδει όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.
β) οι εργαζόμενοι με μή σταθερή εργασία/ σταθερό εργοδότη που όμως έχουν κατ' ελάχιστο 50 (πενήντα) ένσημα κατά την περίοδο 1 Ιαν. 2019 έως 31 Δεκ. 2019.

Η διάρκεια της κατάρτισης απαιτεί φυσική παρουσία και διαρκεί 40 ώρες με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα απο τα οποία οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο 1:

 • Marketing/ Πωλήσεις
 • Βασικές Γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Εκμάθηση Υπολογιστών 3 Ενότητες (WORD, EXCEL, INTERNET)
 • Διαχείριση Συγκρούσεων/ Δύσκολων Περιστατικών και Συναισθηματική Νοημοσύνης
 • Social Media Marketing
 • Βασικές Γνώσεις Ορολογίας Αγγλικής Γλώσσας για Επιχειρήσεις.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής ανάλογα με την κατηγορία εργαζόμενου στην οποία ανήκετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο αφού καταθέσετε στη σχολή μας KAI τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται απο τον ΟΑΕΔ:*

1. Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέχρι και 49 εργαζόμενωνOnline Αίτηση Συμμετοχής

2. Εργαζόμενοι με μή σταθερή εργασία/ σταθερό εργοδότη που όμως έχουν κατ' ελάχιστο 50 (πενήντα) ένσημα κατά την περίοδο 1 Ιαν. 2019 έως 31 Δεκ. 2019Online Αίτηση Συμμετοχής

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (παραλαμβάνεται αυτόματα με την συμπλήρωση της online αίτησης).
 2. ΥΔ Εργαζόμενου την οποία μπορείτε να βρείτε μέσα στην online αίτηση ή να την παραλάβετε απο τη σχολή μας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 3. Εκτύπωση του ΑΦΜ ή εκτύπωση του TAXIS NET όπου αναγράφεται το ΑΦΜ σας.
 4. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού Λογαριασμού που να απεικονίζεται το ΙΒΑΝ.
 5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.
 6. Για τους εργαζόμενους με μή σταθερή εργασία απαιτείται αντίγραφο καρτέλας ενσήμων (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) του έτους 2019.
 7. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή)

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή Δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στη γραμματεία μας στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Υποβολή δικαιολογητικών μέσω email στο info@katartisi.gr με θέμα μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και τη φράση "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΑΕΚ". ΠΡΟΣΟΧH: Για την δική σας σωστή εξυπηρέτηση τα δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά μέσω email μόνο εφόσον είναι ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και συνημμένα ΟΛΑ σε ένα μήνυμα.

Πληροφορίες: Τηλ: 2810302730 και info@katartisi.gr 

Ανακοινώσεις

 • 1ος Διαγωνισμός Ηλεκτροσυγκόλλησης από τις Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου +

    Με έπαθλο τη δωρεάν συμμετοχή σε δεκαπενθήμερο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ηλεκτροσυγκολλητών στο Düsseldorf της Γερμανίας, οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies