Άδεια Οδικών Μεταφορών

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να ιδρύσουν:
--Εμπορικές εταιρείες
οποιασδήποτε μορφής (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ ΕΠΕ) και
--Ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), που ασκούν ενιαία επιχείρηση μεταφοράς.

Αίτηση για Διεθνείς και Εθνικές Μεταφορές - Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Αίτηση για Εθνικές Μεταφορές - Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Για τη χορήγηση άδειας ΦΔΧ ή Άδειας Οδικών Μεταφορών, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρείας με μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας (Κάρτα Μεταφορέα)
 • Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου των μετόχων ή των εταίρων και
 • Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους

Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας (Κάρτα Μεταφορέα) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις εμπορευματικές μεταφορές (Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων) και η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επιβατικές μεταφορές (Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών). 

Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων έχει διάρκεια σαραντα-πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).
 • Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Κάρτα Μεταφορέα Επιβατικών

Η Κάρτα Μεταφορέων Επιβατών περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές επιβατών. Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών έχει διάρκεια σαραντα-πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).
 • Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

 • Ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: Καθημερινά από 21/02/2022 έως  01/03/2022

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Νέα Αλικαρνασσός Ικάρου και Αρχιμήδους 1

Αίτηση για Διεθνείς και Εθνικές Μεταφορές - Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Αίτηση για Εθνικές Μεταφορές - Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων

 1. Κόστος για τμήμα 45 ωρών - Εθνικές και Διεθνείς μεταφορές: 500€ (περιλαμβάνονται 50€ παράβολο εξετάσεων)
 2. Κόστος για τμήμα 15 ωρών - Μόνο Εθνικές μεταφορές: 200€ (περιλαμβάνονται 50€ παράβολο εξετάσεων)

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου - Κορωναίου 9, τηλ. 2810-3027035 & 302730 κ. Κυριάκος  Λεονταράκης - email: leontarakis@katartisi.gr φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πολιτική Cookies