Συμμέτοχη Εκπαιδευτών στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες).

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του Σεμιναρίου:

Α. Συνολική διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος 160 διδακτικές ώρες,

  • εκ των οποίων οι 50 ώρες δια ζώσης που υλοποιούνται σε δυο Σάββατα και Κυριακές: 09.00 - 19.00
  • Και 110 εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας μας τηλεκατάρτισης όπου σε ελεύθερο ωράριο οι καταρτιζόμενοι μελετάνε την τράπεζα θεμάτων, σημειώσεις παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Β. Ενότητες σεμιναρίου: (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»)

 • Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβόλαιού
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους

Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)

Γ. Εργαστήριο προετοιμασίας και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό και επανάληψη εάν χρειαστεί

Δ. Βιντεοσκόπηση κάθε μικροδιδασκαλίας και απόδοση αντιγράφου σε CD στον εκπαιδευόμενο

Ε. Παροχή βιβλίου με επιλεγμένο υλικό από την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ

ΣΤ. Δωρεάν Εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης

Z. Δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (ΦΕΚ.2844/2012, παρ17, δδ,).

Από το 2014 έως σήμερα έχουμε την χαρά και την ευθύνη να έχουμε ολοκληρώσει πάνω από 100 τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ανταλλάσοντας εμπειρίες και γνώσεις με πάνω από 1500 καταρτιζόμενους, στην πορεία αυτή μας γέμισε ικανοποίηση το γεγονός πως το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ άγγιξε το 100% με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να ξεκινήσουν δυναμικά να απασχολούνται στον χώρο της Εκπαίδευσης συνδυάζοντας γνώσεις, τεχνικές και πάθος!

Με γνώμονα την αγάπη για την Εκπαίδευση αλλά και την ευθύνη υποστήριξης των αυριανών Εκπαιδευτών συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι προγραμματίζοντας τα επόμενα τμήματα για το 2022 έχοντας σταθερά συνοδοιπόρους και συνεργάτες το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων των Τεχνικών Σχολών διάρκειας 160 διδακτικών ωρών αποκτάται πρόσβαση εφόρου ζωής στην σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης με Εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας 110 ωρών καθώς και δια ζώσης παρακολούθηση μαθήματος 50 διδακτικών ωρών σε ολιγομελή τμήματα  προετοιμασία και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας, κατά την διάρκεια των δια ζώσης μαθημάτων όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να όχι μόνο να παρουσιάσουν την προσωπική τους μικροδιδασκαλία οι οποία θα αξιολογηθεί από τους εισηγητές μας στα πρότυπα του ΕΟΠΠΕΠ αλλά θα βιντεοσκοπηθούν κατά τη διάρκεια της και θα παραλάβουν το αντίστοιχο DVD.

Απευθύνεται:

Σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ακόμα και χωρίς διδακτική εμπειρία, και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων «δια ζώσης»: Σάββατο 21/10/2023 09:00-19:45, Κυριακή 22/10/2023 09:00-19:00,Σάββατο 04/11/2023 09:00-19:00 και Κυριακή 05/11/2023 09:00-19:00
Χώρος υλοποίησης: Εκπαιδευτικό κέντρο Μελέτη Ελένη Θάνου Λ. Δωδώνης 109Β.

Κόστος: Νέα μειωμένη τιμή 330€ ανά συμμετοχή,

*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: σε ανέργους, φοιτητές,  ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων, επιχειρήσεις και σε προεξόφληση σεμιναρίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας

* Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η μαγνητοσκόπηση σας κατά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας.

Σημείωση
Σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) από 1.9.2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

epistoli eoppep Page 1  epistoli eoppep Page 2

Πληροφορίες: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Αρχιμήδους 1, 71601, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810302730, 2810302735, e-mail: info@katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, web: www.katartisi.gr

Σχόλια Καταρτιζομένων

 • "Στο σεμινάριο έφτιαξα μια απίστευτα καλή μικροδιδασκαλία (η μνήμη και η λειτουργία της) την οποία ήμουν σε θέση να σχεδιάσω, να υλοποιήσω αλλά και να τεκμηριώσω απόλυτα.."
  Μ. Ζ.
 • "Η βοήθεια τόσο η δική σας, όσο και της εκπαιδεύτριας ήταν πολύ σημαντική!Χωρίς τις υποδείξεις σας, και τη συμπαράστασή σας, προσωπικά δεν θα τα είχα καταφέρει."
  Δ. Π.
 • Η προετοιμασία που είχαμε κάνει στο σεμινάριο ήταν καταλυτική για την επιτυχία της. Το ίδιο ειπώθηκε και από τους υπόλοιπους συν – εκπαιδευόμενους του σεμιναρίου.
  Β. Λ.
 • "Ελπίζω ότι στο μέλλον θα υιοθετήσω τις τεχνικές που διδάχθηκα. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανη που το παρακολούθησα."
  Γ. Κ.
 • 1
 • 2

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ερώτηση: Πρέπει να προηγηθεί της αιτήσεως συμμετοχής μου στο σεμινάριο η εγγραφή σε κάποιο Ειδικό Μητρώο Εκπαιδευτών;
Απάντηση: όχι δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή σε κάποιο Ειδικό Μητρώο Εκπαιδευτών για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αιτούντος στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ η εγγραφή σε κάποιο ειδικό μητρώο εκπαιδευτών, το οποίο όμως μπορείτε να επιλέξετε με ελυεθριότητα, καθώς δεν αναφέρονται περιοριστικά κάποια τέτοια μητρώα, παρά μόνον ενδεικτικά, η δε αξιολόγηση κάποιου μητρώου ως ικανού για να προσδώσει στο συμμετέχοντα το εν λόγω δι8καίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις γίνεται πάντα κατά περίπτωση και σύμφωνα με νομίμως ορισμένες προϋποθέσεις. Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο μητρώο και στο οποίο μπορείτε να αιτηθείτε να συμμετάσχετε. Την αίτηση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές

Ερώτηση: Ποιος είναι ο τόπος υλοποίησης του σεμιναρίου;
Απάντηση: Οι σχετικές για τα σεμινάρια πληροφορίες θα αναρτηθούν όλες στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.katartisi.gr, μεταξύ αυτών και ο τόπος υλοποίησης τους.

Ερώτηση: υπάρχει τρόπος να κατοχυρωθεί η θέση μου στο σεμινάριο μετά την καταχώρηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
Απάντηση: Ναι καταβάλλοντας το 50% του συνόλου του ποσού σας δίνεται η δυνατότητα να κατοχυρωθεί η θέση σας.

Ερώτηση: σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η αίτηση συμμετοχής μου στο σεμινάριο; Πρέπει να πληροί ο αιτών συγκεκριμένες προϋποθέσεις;
Απάντηση: πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο, γεγονός που περιορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και διασφαλίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής με μόνη την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης και την προεξόφληση όλου ή έστω και μέρους των διδάκτρων του σεμιναρίου.

Ερώτηση: Στην περίπτωση που η αποπληρωμή του κόστους του σεμιναρίου γίνεται με τη δυνατότητα των δόσεων, πώς γίνεται σ αυτήν την περίπτωση η προεξόφληση;
Απάντηση: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να καταβάλει τα κόστος του σεμιναρίου σε δόσεις, τότε η εξόφληση πρέπει απλώς να έχει ολοκληρωθεί έως και τη λήξη του σεμιναρίου.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι συνέπειες στην περίπτωση μη υλοποίησης το σεμιναρίου;
Απάντηση: Σ αυτήν την περίπτωση η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού σε έκαστο τον ενδιαφερόμενο.

Ερώτηση: Θα υπάρξει επανάληψη του σεμιναρίου και σε νέες ημερομηνίες;
Απάντηση: Στην περίπτωση που θα εξακολουθεί να υπάρχει ενεργό το ενδιαφέρον και η συμμετοχική δράση των υποψηφίων, τότε ναι θα γίνει και επαναληπτικός κύκλος σεμιναρίων.

Ερώτηση: πόσες απουσίες δικαιολογούνται επί του συνόλου των ωρών διεξαγωγής του σεμιναρίου;
Απάντηση: Οι δικαιολογημένες απουσίες ανέρχονται στο 10% επί του συνόλου των ωρών του σεμιναρίου

Ερώτηση: Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΚΕΚ ΤΕχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ;
Απάντηση: Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναγνωρίσει το ότι το σεμινάριο πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται και έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε όσους το παρακολουθούν (σε συνάρτηση με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της σχολής Δια Βίου Εκπάιδευσης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) ή σε άλλο μητρώο όπως αυτό του ΛΑΕΚ)

Ερώτηση: Αρκεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ;
Απάντηση: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να έχει κάποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και παράλληλα να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο αναγνωρισμένο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων, εναλλακτικά μπορεί να εγγραφεί στο κοινό μητρώο του επιμελητηρίου Ηρακλείου και της Σχολής δια βίου Μάθησης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) αμέσως μόλις ολοκληρώσει το σεμινάριο, την αίτηση εγγραφής μπορεί να κάνει στην Ιστοσελίδα του ΚΕΚ και η έγκριση γίνεται άμεσα. Το συγκεκριμένο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε συνδυασμό με την εγγραφή στο μητρώο της Σχολής δια βίου εκπαίδευσης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) (η εγγραφή γίνεται με το πέρας του σεμιναρίου) ή σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ. 2844/2012, άρθρο 3, παρ17, δδ και Ν.3486/2016, άρθρο 67, παρ. ββ) γίνεται αποδεκτό από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΟΠΠΕΠ Α.Π. 45986, 3/8/2016) για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016).

Ερώτηση: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου Ανήκει στον Δημόσιο τομέα
Απάντηση: Ναι το επιμελητήριο Ηρακλείου είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ως εκ τούτου ανήκει στο Δημόσιο τομέα

Ερώτηση: Στο ΦΕΚ αναγράφεται πως πέρα από το σεμινάριο Εκπαίδευσης εκπαιδευτών 100 ωρών θα πρέπει να ο υποψήφιος να είναι εγγεγραμμένος σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών για να μπορεί να δώσει εξετάσεις πως καλύπτεται αυτό το κριτήριο
Απάντηση: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να έχει κάποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και παράλληλα να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο αναγνωρισμένο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων, εναλλακτικά μπορεί να εγγραφεί στο κοινό μητρώο του επιμελητηρίου Ηρακλείου και της Σχολής δια βίου Μάθησης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) αμέσως μόλις ολοκληρώσει το σεμινάριο, την αίτηση εγγραφής μπορεί να κάνει στην Ιστοσελίδα του ΚΕΚ και η έγκριση γίνεται άμεσα.

Ερώτηση: Πως διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Είναι λειτουργικό στην αφομοίωση της ύλης; Χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο?
Απάντηση: Οι δια ζώσεις συναντήσεις αφορούν την εκπαίδευση σας πάνω στην δημιουργία και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας σας ενώ το εξ αποστάσεως, το οποίο υλοποιείται σε ελεύθερο ωράριο από εσάς καθώς πρόκειται για προεγκατεστημένο υλικό και ασκήσεις πάνω στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, αφορά εξ ολοκλήρου θεωρητικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με επιτυχία καθώς σε αυτή τη μορφή υλοποιείται το σεμινάριο από το 2014 έως σήμερα έχοντας εκπαιδεύσει παραπάνω από 1500 μαθητές χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ερώτηση: Μπορεί η Εξόφληση του σεμιναρίου να γίνει σε δόσεις
Απάντηση: Ναι η πληρωμή μπορεί να γίνει σε δόσεις με τη χρήση κάρτας είτε με την πληρωμή του μισού ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν την έναρξη του σεμιναρίου (κατοχύρωση θέσης) και εξόφληση με το πέρας του σεμιναρίου.

Ερώτηση: Εχει κάποια ομάδα (άνεργος, φοιτητής) έκπτωση;
Απάντηση: Δεν υπάρχει κάποια έκπτωση στο συγκεκριμένο σεμινάριο καθώς η τιμή του από 470€ (το 2014) μειώθηκε οριζόντια για όλους στα 390€. Είναι ίσως το μόνο σεμινάριο που προσφέρει 50 ώρες δια ζώσεις κατάρτιση με ολιγομελή τμήματα σε αυτή την τιμή.

Ερώτηση: Τα ΤΕΙ Κρήτης δεν υφίσταται πλέον, σε ποιο υπό μητρώο εγγράφονται όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο σας;
Απάντηση: Τα ΤΕΙ Κρήτης δεν υφίστανται πλέον πολύ σωστά, η εγγραφή σας γίνεται πλέον στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) πρώην ΤΕΙ Κρήτης, είναι απαραίτητο για την συμμετοχής σας στις εξετάσεις καθώς χρειάζεται βάση ΦΕΚ να έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο άνω των 100 ωρών από φορέα του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ΚΑΙ να είστε γραμμένοι σε μητρώο εκπαιδευτών.

Ερώτηση: Υπάρχει βοήθεια από εσάς στην σωστή συμπλήρωση του φακέλου μας στον ΕΟΠΠΕΠ;
Απάντηση: Η συμπλήρωση του φακέλου σε κάθε περίπτωση αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου, πάραυτα δίνονται οδηγίες τόσο από τους εισηγητές δια ζώσης στην αίθουσα όσο και μέσω της πλατφόρμας μας elearning όπου είναι αναρτημένες, σε κάθε περίπτωση και με το πέρας του σεμιναρίου και στο βαθμό όπου είναι δυνατόν και μας επιτρέπεται μπορούμε να απαντήσουμε σε απορίες.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στις παρακάτω τράπεζες με στοιχεία:
   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6708700970000000011000433
   EUROBANK: GR6002601340000080201393247
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με μετρητά στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια; +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας; +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων, όπως και η γραμματεία, βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό; +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies