Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

 • Σε Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων που επιθυμούν να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Μοριοδότηση:

 • Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Κ1/161890 /13-10-2015, ως Εκπαιδευτής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Μεθοδολογία Μαθημάτων

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης (blended learning ) η οποία περιλαμβάνει:

 1. Δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που περιλαμβάνει συμμέτοχη σε 5 βιωματικά workshops  δημιουργίας Ψηφιακών δραστηριοτήτων με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών συνολικής διάρκειας 14 ωρών, και 6 ωρών για την κάλυψη της θεωρίας)
 2. Εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά "τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και οδηγών χρήσης των web 2.0 εργαλείων" σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 120 ώρες
 3. Εκπόνηση εργασιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου (Μικρής κλίμακας) με την χρήση δραστηριοτήτων web 2.0 εργαλείων - 60 ώρες

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στοχευόμενες στα  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με στόχο την μεταφορά της νέας γνώσης στο σχολικό περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αναβαθμίσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και την ίδια τη σχολική δομή με καινοτομίες στη διεργασία της ενήλικης μάθησης και περαιτέρω καινοτομικές τεχνικές ( Web 2.0 εργαλείων ).

Θεματικές ενότητες – Workshops

Σαββάτο 09:00-17:00 09/11/2019

Α. Εκπαίδευση ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
 • Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ

Β. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ΣΔΕ
 • Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων στα ΣΔΕ
 • Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
 • Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

C. Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 προσαρμοσμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης.
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων  με την χρήση δραστηριοτήτων που προέρχονται από Web 2.0 εφαρμογές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Διδακτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία(ηλεκτρονική μάθηση)

Workshop - Δημιουργική αφήγηση με το  web 2.0 εργαλείο Storyjumper!: Έχετε κουραστεί να ακούτε «Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω αυτό το βιβλίο»; Μάθετε πώς να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να σχεδιάζετε ψηφιακά βιβλία E-book με την χρήση ενός web 2.0 εργαλείου το Storyjumper ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε εντυπωσιακές ψηφιακές ιστορίες σε γραφικό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό ενός βιβλίου

Κυριακή 09:00-17:00 10/11/2019

Workshop - Εκπαιδεύοντας μέσα από Διαδραστικές Αφίσες: Postermywal: Μήπως έφτασε η στιγμή να περάσετε στη ψηφιακή εποχή; Πως θα «κλέψετε» την προσοχή των εκπαιδευόμενων σας; Δεν χρειάζονται παρά μόνο λίγα λεπτά για να δημιουργήσετε την δική σας ψηφιακή αφίσα χρησιμοποιώντας το web 2.0  εργαλείο Postermywall! Τα δροσερά background, τα εφέ κειμένου και τα clipart καθιστούν τις  ψηφιακές αφίσες στην κορυφή των προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων και σίγουρα θα σας βοηθήσουν να εκπληρωθούν οι στοχοι σας!

Workshop - Δημιουργούμε την δική μας Ιστοεξερεύνηση: Zunal!: Πόσο εύκολο είναι να εξερευνήσεις το διαδίκτυο; Γνωρίζεις την τεχνική δημιουργίας Ιστοεξερευνήσεων; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα  «πλάσουν» ένα σενάριο,  θα ορίσουν «ρόλους» στους εκπαιδευομένους και θα δομήσουν τις πληροφορίες. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τους στόχους  του μαθήματος και θα  δώσουν οδηγίες εφαρμογής του σεναρίου με το εργαλείο Zunal δημιουργώντας την δική τους Ιστοεξερεύνηση.

Workshop - Ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστείτε χρονικά την  ιστορία σας: TimeRim: Γνωρίζετε την τεχνική δημιουργίας χρονογραμμής (Τimeline) με δυνατότητα αλληλεπίδρασης; Θυμηθείτε τα χρονοδιαγράμματα των σχολικών βιβλίων! Τα σημερινά ψηφιακά χρονοδιαγράμματα κάνουν πολύ περισσότερο από μια στατική, γραμμική εξέλιξη ημερομηνιών Με την χρήση του web 2.0 εργαλείου TimeRime εσείς και οι εκπαιδευόμενοι σας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας online, διαδραστικό χρονοδιάγραμμα με σχετική ευκολία, ακόμη και να συνεργαστείτε σε ένα και μόνο κοινό χρονοδιάγραμμα.

Workshop - Ρούμπρικες ή κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων στη μαθητική αξιολόγηση: Forallrubric: Γνωρίζετε κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων; Πως μπορείτε να δώσετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο την περιγραφική αξιολόγηση στην διδασκαλία σας; Θέλεις να προσθέσεις άξονες και κριτήρια στην αξιολόγηση σου μέσα από ένα ψηφιακό εργαλείο; Το web 2.0 εργαλείο Forallrubrics υπόσχετε ότι θα τα καταφέρεις γρήγορα και αξιόπιστα.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μέσα από τα Workshops νέους τρόπους και μεθόδους για βελτίωση της απόδοσης, της επικοινωνίας μεταξύ τους, από την χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (Web 2.0). Η  γνώση και η  χρήση των Web 2.0 τεχνικών από τους εκπαιδευτές έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία. Οι εκπαιδευτές εφοδιάζονται με δεξιότητες οι όποιες ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία  δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στους εκπαιδευτές, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε μια συνεχή διαδικασία επανεκπαίδευσης προκειμένου να είναι άριστα καταρτισμένοι.

Διάρκεια Διεξαγωγής: Ο χρόνος μελέτης του υλικού, ο χρόνος έρευνας και στοχασμού πάνω σε αυτό και ο χρόνος εκπόνησης των σύντομων εργασιών έχει υπολογιστεί στις 200 ώρες. Η βεβαίωση που θα λάβετε θα αναγράφει αυτή τη διάρκεια.

Η απονομή της βεβαίωσης προυποθέτει πέρα από την παρακολούθηση, την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών και την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 2 ημέρες 09/11/2019-10/11/2019

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Κόστος: 330 €. Έκπτωση 12% (κόστος 290 €) σε άνεργους και μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Ειδική έκπτωση 15% (κόστος 280 €) σε συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για την ταυτόχρονη συμμέτοχη στο σεμινάριο "Oι Νέες Τεχνολογίες στον θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ)", ειδική έκπτωση 20% (κόστος 265 €) ανά σεμινάριο. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιόλογη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνετε με:

 • Ενεργή συμμετοχή κάθε επιμορφωμένου σε μια δραστηριότητα που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μάθησης.
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση ενός (μικρής κλίμακας) διδακτικού σεναρίου με δραστηριότητες web 2.0 εργαλείων.
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητής:

Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Κάτοχος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων ιδιωτικούς και Κοινωνικών Εταίρων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Συνεργάζεται με την σχόλη δια βίου μάθησης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στις παρακάτω τράπεζες με στοιχεία:
   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6708700970000000011000433
   EUROBANK: GR6002601340000080201393247
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με μετρητά στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια; +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας; +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων, όπως και η γραμματεία, βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό; +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies