Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | GDPR (Ε.Ε 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018.

Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα.

Το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λ.π.) ανάμεσα στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

H παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ευκαιρία για τους Δικηγόρους, διοικητικά στελέχη , στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών κτλ καθώς θα μπορούν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την αποφυγή λαθών και προστίμων.

Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

 • Ενότητες σεμιναρίου:
 • Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων
 • Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια
 • Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού
 • Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 • Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data
  Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
 • Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 • Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Εκτίμηση Αντίκτυπου - Μεθοδολογίες
 • Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
 • Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security) –Πρότυπο ISO 27001/2013
 • Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται
  σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων
  Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας
 • Πλαίσιο Ιδιωτικότητας
 • Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια 

Το κόστος του προγράμματος: είναι 690€* ανά συμμετοχή για το σεμινάριο στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε το κόστος της εξέτασης.

Η πιστοποίηση CDPO δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA –Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

Κόστος πιστοποίησης 250€,με δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στους πιστοποιημένους CDPO παρέχεται η δωρεάν online υποστήριξη για 12 μήνες καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες εκ των οποίων 24 συγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση και 16 ασύγχρονη εκπαίδευση.
Χρόνος Διεξαγωγής: νέο τμήμα σύντομα

Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα Πιστοποίησης κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA-Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Πρότυπου ISO 17024

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητές:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ
Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.

ΚΙΟΡΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η Κιορτσή Παναγιώτα είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Νομική Πληροφορική. Έχει εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Τα όρια της κρατικής εποπτείας και παρέμβασης στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης». Έχει συγγράψει εξειδικευμένη μελέτη για το Πρόγραμμα «Διαύγεια» και την εφαρμογή του προκειμένου να μην εντοπίζονται ασυμβατότητες με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής (Laboratory of Law and Informatics, LLI, http://lli.law.uoa.gr ) της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.

Συμμετέχει σε πληθώρα έργων συμμόρφωσης του Δημοσίου στον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας , Νοσοκομεία κα) και συγκεκριμένα στη χαρτογράφηση, μελέτη εντοπισμού ασυμβατοτήτων με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και συγγραφή Πολιτικών Προστασίας, έλεγχος συμβάσεων και ειδικών εντύπων. Επίσης διατηρεί συνεργασίες  σε υποθέσεις Νομικής Πληροφορικής και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (γνωμοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγγραφή δικογράφων).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι Εμπειρογνώμονας στην Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security Expert) και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies [ICT] Security). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Ανταπόκριση & Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας στον Κυβερνοχώρο και σε Πολιτικές - Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις Νέες Τεχνολογίες. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, Κάτοχ\\ος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην

«Πληροφορική», με ειδίκευση την Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και Υποψήφιος Διδάκτορας- Ερευνητής στο επιστημονικό πεδίο της Ασφάλειας Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην «Νομική» και στην «Εγκληματολογία», αμφότερα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και διερεύνησης περιστατικών Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Microsoft, Black Hat κ.α). Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και διαθέτει εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων/Επισκέπτης Καθηγητής σε Σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σχολή Τεχνολογίας, MSc in Communications and Cyber Security) και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Ο Γεώργιος Αποστολίδης είναι απόφοιτος της σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος της σχολής Μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ με γενικό χαρακτηρισμό άριστα. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κέντρου μελετών ασφάλειας σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων σε αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων για α) ασφάλεια τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών, β) ασφάλεια συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, γ) προστασία ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας, δ) φυσική ασφάλεια εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλειας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις προσωπικού σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με αντικείμενα συναφή με την φυσική ασφάλεια χώρων από υπαλλήλους. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730,info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πολιτική Cookies