Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, προσωπικό επιχειρήσεων, πωλητές, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντικά στελέχη, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, νομικούς και σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει δεξιότητες επάνω σε αυτό το θέμα.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Θα είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, στελέχη της ίδιας επιχείρησης ή άλλων οργανισμών και φορέων αλλά και με πελάτες.
 • Θα εκπαιδευτούν στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων επικοινωνίας και σε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης.
 • Θα μπορούν να διακρίνουν το δημιουργικό από το δυσλειτουργικό άγχος.
 • Θα αναγνωρίζουν το σύνδρομο burn-out και το σύνδρομο mobbing στην εργασία.
 • Θα κατανοήσουν τις μορφές εκδήλωσης του εργασιακού στρες και τις επιπτώσεις του στη ψυχολογία, την συμπεριφορά και κατ’ επέκταση απόδοσή τους.
 • Θα μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το στρες που βιώνουν στην εργασία τους, να αποκτήσουν ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και να εκπαιδευτούν σε νευρομυϊκή χαλάρωση.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Βασικές δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
 • Συγκρούσεις και διαχείρισή τους στο χώρο εργασίας
 • Σύνδρομο Burn-out και Σύνδρομο Mobbing στην εργασία
 • Μορφές εκδήλωσης εργασιακού άγχους – Επιπτώσεις
 • Τρόποι αντιμετώπισης του στρες στο εργασιακό περιβάλλον
 • Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία
 • Άσκηση νευρομυϊκής χαλάρωσης.

Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 12 διδακτικές ώρες

Ημέρες και ώρες υλοποίησης ζωντανής εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης: Σάββατο 20 και Κυριακή 21/03/2021, 09.00-14.00

Κόστος συμμετοχής: 80€ (*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: σε ανέργους, φοιτητές,  ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και πάνω, επιχειρήσεις και σε προεξόφληση σεμιναρίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.)

Χώρος υλοποίησης: Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσος

Εισηγητής

Η Δρ. Ελίζα Ιατράκη είναι Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, Διδάκτωρ στη ‘Δημόσια Υγεία’ με Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης επίσης στη ‘Δημόσια Υγεία’ (Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης). Διαθέτει Πιστοποιημένη Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παν/μιo Ιωαννίνων) και είναι ενταγμένο μέλος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Κύριο Διδακτικό Προσωπικό σε ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ και ΕΚΕΠΙΣ). Ξεκίνησε ήδη από το 1996 να διδάσκει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση με πλήθος σεμιναρίων τα οποία εστίασαν στην ανθρώπινη επικοινωνία. Έκτοτε μέχρι και σήμερα, είναι εισηγήτρια σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης ενηλίκων σε συνεργασία με Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και άλλους φορείς με τη διδασκαλία ενοτήτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον - επίλυση συγκρούσεων,
 • Μη-λεκτική επικοινωνία και η σημασία της στις εργασιακές σχέσεις,
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης εργασιακού στρες-εργαστήριο, αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους (στρες) σε συνθήκες ‘κρίσης’ στο εργασιακό περιβάλλον, φαινόμενα burn-out και mobbing: αποτελεσματική αντιμετώπιση, ασκήσεις νευρομυϊκής χαλάρωσης, τεχνικές διαχείρισης χρόνου, τεχνικές αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 

Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9), τηλ: 2810302730 φαξ: 2810227189 email: info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ.

Πολιτική Cookies