Ενημερωθείτε για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων από στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, με την συνεισφορά του δημοσίου από 20% έως 50% στην μηνιαία δόση και την προστασία της κύριας κατοικίας από αναγκαστική ρευστοποίηση (Ν. 4605/2019).

 

Απευθύνεται: σε κάθε φυσικό πρόσωπο, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κλπ), που έχει οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31.12.2018, σε πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εταιρείες διαχείρισης με προσημείωση/υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Επίσης, σε οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και όσους έχουν ως αντικείμενο εργασιών την επεξεργασία και κατάθεση των αιτήσεων Ν. 4605/2019.

Σκοπός: Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε μέσω του Ν. 4605/2019, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με όρους που θα περιλαμβάνουν τυχόν διαγραφή οφειλής, αποπληρωμή σε 25 έτη, χαμηλό τοκισμό (2% προσαυξανόμενο με Euribor τριμήνου), συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων και προστασία της κύριας κατοικίας τους από πλειστηριασμούς.

Θεματικές Ενότητες :

  • Προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο 4605/2019.
  • Προσδιορισμός Συνεισφοράς Δημοσίου στην μηνιαία δόση της ρύθμισης.
  • Διαδικασία υποβολής αίτησης.
  • Διαδικασία χορήγησης ρύθμισης και χαρακτηριστικά ρύθμισης.
  • Συνέπειες Ρύθμισης - Προσωρινή προστασία.
  • Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

Κόστος προγράμματος: 100 ευρώ.
Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες. Δευτέρα 02/12 Τετάρτη 04/12,  Δευτέρα 09/12 και Τετάρτη 11/12 και ώρα 18:00μμ. – 20:15μμ

Εισηγητές: Ο Μελισσουργάκης Δημοσθένης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Τραπεζική από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων από το 2004 και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερημένων δανείων από το 2009. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

.Πληροφορίες και αιτήσεις: Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κα Βενιχάκη Μαίρη, Τηλ.κέντρο: 2810302730 και 2810302736, e-mail: info@katartisi.gr venihaki@katartisi.gr   web: www.katartisi.gr  fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

 

Πολιτική Cookies