Σε ποιούς απευθύνεται:

Απευθύνεται σε Ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την παρασκευή παγωτού, Επαγγελματίες που ασχολούνται με την παραγωγή παγωτού και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους στην παραγωγή ποιοτικού παγωτού.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

 • Η απόκτηση γνώσεων θεωρητικού περιεχόμενου σχετικών με την παρασκευή παγωτού.
 • Η κατανόηση της σημασίας της χρησιμοποίησης ισοζυγιών μάζας για την βελτιστοποίηση μιάς συνταγής παγωτού.
 • Η απόκτηση βασικών γνώσεων για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών (Έρευνα και Ανάπτυξη) στη παραγωγή παγωτού.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Η απόκτηση των απαραίτητων βασικών ικανοτήτων για την έμπνευση-σχεδιασμό και
 • Η παρασκευή διαφορετικών συνταγών παγωτού.

Σε επίπεδο στάσεων-συμπεριφορών:

 • Η υιοθέτηση του βέλτιστου προτύπου παρασκευής παγωτού με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Ενότητες σεμιναρίου:

 • Η Ιστορία του Παγωτού. Από τις γρανίτες στα παγωτά
 • Παγωτό και Υγιεινή.
 • Τα απαραίτητα συστατικά του παγωτού. Δημιουργία «ζυγισμένης» συνταγής παγωτού.
 • Το μείγμα για το βιοτεχνικό παγωτό.
 • Τα ελαττώματα στο παγωτό και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.
 • Παγωτό φρούτων με βάση το νερό.
 • Πρακτική εφαρμογή (παραγωγή διαφόρων συνταγών παγωτού).

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Μεγάλωσε στην Νέα Σμύρνη. Το 2003 αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους. Είναι Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με μεταπτυχιακές σπουδές: α) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) στη Διαχείριση Αποβλήτων. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ποικιλία θεματολογίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων. Έχει εργαστεί στο σχεδιασμό και εκτέλεση έργων πρασίνου μικρού και μεγάλου μεγέθους. Σημαντικότερο έργο του αποτέλεσε η μελέτη-ανάθεση και επίβλεψη των έργων πρασίνου στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Σήμερα εργάζεται ως συνεργάτης εξυγίανσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Επίσης είναι επί σειρά ετών συνεργάτης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, απασχολείται ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα που αφορούν οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων και ασφάλεια τροφίμων.

Πολιτική Cookies