Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντικά στελέχη, εκπαιδευτικούς, ανέργους και γενικότερα σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα οφέλη της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και των ‘συστατικών’ τους
 • Να αναγνωρίζουν τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Να αναγνωρίζουν και να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις
 • Να είναι σε θέση να βελτιώσουν τη καθημερινότητα τους τόσο στο εργασιακό όσο και στο προσωπικό τους περιβάλλον.

Ενότητες:

 • Ομάδα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Επικοινωνία
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας
 • Θέατρα Ελέγχου
 • Γλώσσα σώματος
 • Συγκρούσεις
 • Στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
 • Στοχοθεσία

Διάρκεια σεμιναρίου: 20 διδακτικές ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγης:
- Δευτέρα 14/06, 18.00-21.15
- Τετάρτη16/06, 18.00-21.15
- Τετάρτη 23/06, 18.00-21.15
- Δευτέρα 28/06, 18.00-21.15
- Τετάρτη 30/06, 18.00-21.15

Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ (*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: σε ανέργους, φοιτητές,  ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων, επιχειρήσεις και σε προεξόφληση σεμιναρίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.)

 

Εισηγητής: Κυριάκος Λεονταράκης
Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου.
Εργάζεται ως συντονιστής Marketing στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου τα τελευταία χρόνια και παράλληλα έχει απασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε πληθώρα σεμιναρίων Διαχείρισης Συγκρούσεων, Βελτίωσης επικοινωνίας και Marketing τόσο αυτοχρηματοδοτούμενα όσο και Ευρωπαϊκά Erasmus+. 

Πολιτική Cookies