Το σεμινάριο πωλήσεων και διαχείρισης πελατών απευθύνεται σε περιοδεύοντες πωλητές, σε πωλητές εμπορικών καταστημάτων, σε οδηγούς πωλητές αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών και προώθηση πωλήσεων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων να είναι σε θέση να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μέσα από την επικοινωνία και την κάλυψη των  αναγκών τους με το σωστό τρόπο.

 

Επίσης οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σωστής επικοινωνίας αλλά και θα αναπτύξουν ικανότητες προσαρμογής στις διάφορες περιπτώσεις πελατών με αποτέλεσμα την ορθότερη διαχείριση τους με απώτερο σκοπό τις ολοκληρωμένες πωλήσεις με άμεσα αποτελέσματα.

Διδακτικές ενότητες:

  • Τι είναι πώληση
  • Ψυχολογία Πωλήσεων
  • Οργάνωση Πωλήσεων
  • Δεξιότητες
  • Προγραμματισμός  και σχεδίαση πωλήσεων
  • Στυλ πωλήσεων
  • Επικοινωνία
  • Διαχείριση αντιρρήσεων
  • Ολοκλήρωση πωλήσεων

Χρόνος Διεξαγωγής: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  από 26/01/22 έως 14/02/22

Ώρες υλοποίησης:  Από 26/01/2022 έως 09/02/2022 17:00-21:15 τελευταία μέρα 14/02/2022 17:00-19:30.

Διάρκεια: 28 διδακτικές ώρες.

Κόστος προγράμματος: 190€ ανά συμμετοχή

Πληροφορίες: 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: σε ανέργους, φοιτητές,  ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων, επιχειρήσεις και σε προεξόφληση σεμιναρίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Εισηγητής: Ο Βασίλης Κασσάπακης εργάζεται στο τμήμα πωλήσεων της GH2 και έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων ως πωλητής, εμπορικός Διευθυντής αλλά και εκπαιδευτής σε επιχειρήσεις τόσο Εθνικής όσο και Ευρωπαϊκής εμβέλειας όπως ΑΧΑΙΑ KLAOUS,ΝΙΚΑΣ ,UNILEVER HELLAS,CREDIN ΚΡΗΤΗΣ,2ΚΠΑ FOODS.

Πολιτική Cookies