Ένα μοναδικό στο είδος του σεμινάριο που καλύπτει την Βασική εκπαίδευση Δοκιμαστή Παρθένων Ελαιολάδων, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από τον οδηγό του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (COI/T.20/Doc. No 14) για την επιλογή, αρχική εκπαίδευση και ποιοτικό έλεγχο των δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. Επιπλέον το σεμινάριο θα καλύψει θεματολογία που σχετίζεται με τον ελαιοτουρισμό και την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία για τα Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του ελαιολάδου, της εστίασης και του τουρισμού αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να αποκτήσουν την σχετική γνώση και "Δίπλωμα βασικής εκπαίδευσης Δοκιμαστή Παρθένου Ελαιολάδου".
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με δοκιμές πρότυπων δειγμάτων, έχει διάρκεια 46 ώρών και διεξάγεται σε συνεργασία με το διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από το ΔΣΕ, Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ.

Στο σεμινάριο θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από τον οδηγό του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (COI/T.20/Doc. No 14) για την επιλογή, αρχική εκπαίδευση και ποιοτικό έλεγχο των δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. Επιπλέον το σεμινάριο θα καλύψει θεματολογία που σχετίζεται με την προβολή και την επικοινωνία του ελαιολάδου καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία (απόφαση 7531/12-4- 2023)

Περιλαμβάνεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με δοκιμές πρότυπων δειγμάτων και διεξάγεται σε συνεργασία με το διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από το ΔΣΕ, Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου

Το σεμινάριο χωρίζεται σε τρεις ενότητες

Α Ενότητα : Προκαταρκτικές διαδικασίες επιλογής δοκιμαστών

 1. Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων στην αντίληψη μικρών συγκεντρώσεων χαρακτηριστικών οργανοληπτικών ιδιοτήτων (κατώφλι αντίληψης-δοκιμές σύγκρισης ζεύγους)
 2. Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων στην αντίληψη διαφορετικών εντάσεων χαρακτηριστικών οργανοληπτικών ιδιοτήτων (επιλογή δοκιμαστών με την μέθοδο ταξινόμησης της έντασης-και 48 πρότυπα δείγματα)

Β Ενότητα** : Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση συμμετεχόντων στην μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με το πρότυπο COI/T.20/Doc. No 14.

Θεματολογία θεωρητικού μέρους

 • Κατηγορίες παρθένου ελαιολάδου
 • Ποιοτικά κριτήρια παρθένου ελαιολάδου: χημικά και οργανοληπτικά.
 • Η οργανοληπτική αξιολόγηση και η σπουδαιότητά της
 • Οι «χημικές αισθήσεις»: η όσφρηση και η γεύση.
 • Οργάνωση και λειτουργία οργανοληπτικού εργαστηρίου
 • Η μέθοδος της οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθένων ελαιολάδων. Ιστορική εξέλιξη της μεθόδου, το πάνελ των δοκιμαστών ως εργαλείο
  μέτρησης, κατάταξη δειγμάτων ως προς τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες, κρίσιμα σημεία για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου.
 • Ειδικό λεξιλόγιο για το παρθένο ελαιόλαδο, οργανοληπτικά ελαττώματα και η προέλευση τους
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου
 • Πιθανά λάθη στην οργανοληπτική αξιολόγηση, έλεγχος και διόρθωσή τους.
 • Βασικές γνώσεις για την ελαιοκαλλιέργεια, τη συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου στο ελαιουργείο.
 • Οι Ελληνικές και οι κυριότερες διεθνείς ποικιλίες ελαιολάδου.

Θεματολογία πρακτικού μέρους

 • Εξάσκηση στην αναγνώριση, μέσω της όσφρησης και της γεύσης, των θετικών και αρνητικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου και των εντάσεών τους, με την χρήση πρότυπων δειγμάτων
 • Εξάσκηση στη χρήση του φύλλου αξιολόγησης της μεθόδου για την αναγνώριση θετικών και αρνητικών ιδιοτήτων και μέτρηση των εντάσεών τους σε δείγματα παρθένου ελαιολάδου.
 • Εξάσκηση στη χρήση του φύλλου αξιολόγησης της μεθόδου για την ταξινόμηση σε κατηγορίες, δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου.
 • Εξάσκηση στη γευσιγνωσία ελαιολάδου και εξοικείωση με τις ελληνικές ποικιλίες
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στη χρήση του φύλλου αξιολόγησης για την ταξινόμηση δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου.
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2104

Γ Ενότητα : Ελαιοτουρισμός, ευκαιρίες και προκλήσεις μιας αναδυόμενης μορφής βιωματικού τουρισμού"

 • Ελληνική νομοθεσία (απόφαση 7531/12-4-2023/Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων).
 • Σύνδεση των χώρων παραγωγής ελαιολάδου με την παροχή υπηρεσιών ελαιοτουρισμού και την ενδυνάμωση εμπειρίας του επισκέπτη.
 • Επικοινωνία, ανάδειξη και προβολή του ελαιολάδου στους χώρους παραγωγής, τυποποίησης και εστίασης.

Πατήστε εδώ για  το κόστος και την αίτηση  συμμετοχής στο σεμινάριο

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ικανότητα:

 1.  να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για την αναγνώριση των διαφορετικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των Παρθένων Ελαιολάδων (ονομασία και εντάσεις)
 2.  να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για την κατάταξη δειγμάτων Παρθένων Ελαιολάδων, στις διάφορες κατηγορίες
 3.  Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία ανάπτυξης και εφαρμογής δράσεων ελαιοτουρισμού, όπως επίσης και την σωστή επικοινωνία του ελαιολάδου σε ανάλογους χώρους

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευση, θα λάβουν "Δίπλωμα βασικής εκπαίδευσης Δοκιμαστή Παρθένου Ελαιολάδου* στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 48 εκπαιδευτικές ώρες και πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία για τις ενότητες Α και Β, ενώ για την ενότητα Γ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και από απόσταση μέσω ΖΟΟΜ. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων για τις  ενότητες Α και Β, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Οι ενότητες Α και Β του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου και τρόποι συμμετοχής:

Ωράριο διεξαγωγής σεμιναρίου για όλες τις ενότητες: (09:30 - 17:30)

 • A τριήμερο
  • (Α και Β Ενότητα) : 13 - 15 Οκτωβρίου 2023, Συμμετοχή αποκλειστικά με φυσική παρουσία
 • B τριήμερο
  • (Β Ενότητα) : 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 . Συμμετοχή αποκλειστικά με φυσική παρουσία
  • (Γ Ενότητα Ελαιοτουρισμός)) : 20 Οκτωβρίου 2023. Δυνατότητα συμμετοχής για αυτή την ενότητα και μόνο, με τρείς τρόπους
   • Ε1 – Με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Εργαστηρίου μας;
   • Ε2 – Από απόσταση με ταυτόχρονη παρακολούθηση, (σύγχρονη) και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων
   • Ε3 – Από απόσταση μέσω βιντεοσκοπημένου υλικού που θα εξασφαλίσουμε για όλες τις παρουσιάσεις και την αίθουσα, το οποίο θα σας αποσταλεί μέσω ειδικής πλατφόρμας και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε χρόνο που εσείς θα επιλέξετε.
   • Θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Για συμμετοχή ΜΟΝΟ στην ενότητα Ελαιοτουρισμού, επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ 2831200883 και 6974939462, email: seminars@oliveoiltastinglab.gr

Οι εκπαιδευτές και εισηγητές μας

 • Έφη Χριστοπούλου(ενότητες Α και Β) Χημικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, με εμπειρία στην οργανοληπτική μέθοδο από το 1982 έως σήμερα.
 • Επικ. Καθ. Δρ Εμμανουήλ Καμπουράκης(ενότητα Α ) Δντης Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και συστημάτων Αγροοικολογικής παραγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Δρ Γεώργιος Απλαδάς(ενότητα Γ ) Λέκτορας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού -Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Ιωάννα Σαραντοπούλου (PHDc)  (ενότητα Γ ) Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Διευθυντικό Στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Τροφίμων και Ποτών
 • Fabiola Pulieri, Ιταλία  (ενότητα Γ )
  Συγγραφέας του εξειδικευμένου βιβλίου "Ελαιοτουρισμός, ευκαιρία ανάδειξης για επιχειρήσεις και περιοχές", δημοσιογράφος και γευσιγνώστρια ελαιολάδου
 • Maria Pilar Laguna, Ισπανία (ενότητα Γ ) Συν-ιδιοκτήτης και υπεύθυνη δραστηριότητας ελαιοτουρισμού σε μονάδα ελαιολάδου (Villaconejos - Νότια Μαδρίτη)
 • Marije van den Boogaard, Πορτογαλία (ενότητα Γ ) Δοκιμαστής ελαιολάδου, Υπεύθυνη  δραστηριοτήτων  ελαιοτουρισμού σε μονάδα ελαιολάδου
 • Μαριλένα Καραδήμα (ενότητα Γ ) Υπεύθυνη δραστηριοτήτων της Eumelia regenerative farm, στην Πελοπόννησο 
 • Νικόλαος Μάρκελλος (ενότητα Γ ) Συν-ιδιοκτήτης και υπεύθυνος δραστηριοτήτων ελαιοτουρισμού στην  Markellos olive oil, Κόρινθος 
 • Χλόη Δημητριάδη, Ευτύχης Ανδρουλάκης (ενότητα Γ ) Συντονιστές δράσεων ελαιοτουρισμού στις εταιρείες Biolea και Pamako, παραγωγοί, ελαιουργοί και τυποποιητές βιολογικού ελαιολάδου 
 • Ελευθερία Γερμανάκη(ενότητες Β και Γ)
  Γεωπόνος, υπεύθυνη του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Κρήτης ΑΣΡ και επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών του, κριτής και panel leader σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου.
 • Καρπαδάκης Μανώλης  (ενότητες Β και Γ) Εξαγωγές, παραγωγή και επικοινωνία ελαιολάδου στην εταιρεία Melissa-Kikizas / ελαιόλαδο Terra Creta, μέλος διαπιστευμένης ομάδας δοκιμαστών, Μέλος ΟΕ AREPO, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στους χώρους του διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένου από το ΔΣΕ, Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Κρήτης ΑΣΡ, το οποίο επιπλέον διαθέτει πιστοποίηση και κατά EN ISO 9001-2015 από την TUV/AUSTRIA-HELLAS για την ανάπτυξη & διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων.

Χώρος διεξαγωγής: Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι καμπίνες δοκιμών του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Κρήτης ΑΣΡ ( περιοχή Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο)

*συμφ με τον κανονισμό COI/T.20/Doc. No 14 του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση δοκιμαστών, και σε συνδυασμό με την απόφαση 7531/12-4-2023 των ΥΠ.ΟΙΚ&ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων τα επισκέψιμα ελαιοτριβεία

** Η συμμετοχή στην Β ενότητα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Α’ ενότητας (επιλογή δοκιμαστών)

*** η συμμετοχή στο πρόγραμμα διατήρησης ικανότητας αντίληψης θετικών και αρνητικών ιδιοτήτων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο, έχει επιπλέον χρέωση και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική παρουσία, όσο και από απόσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ενδιαφέρον .

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2831200883 και 6974939462, email: seminars@oliveoiltastinglab.gr (Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, κα Ελευθερία Γερμανάκη)

Πατήστε εδώ για να δείτε το κόστος και να δηλώσετε συμμετοχή

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στις παρακάτω τράπεζες με στοιχεία:
   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6708700970000000011000433
   EUROBANK: GR6002601340000080201393247
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με μετρητά στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια; +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας; +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων, όπως και η γραμματεία, βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό; +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies