Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες μικρών επιχειρήσεων (Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας).

Αιτήσεις ανοιχτές: Συνεχόμενα νέα τμήματα

Για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50.

Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας 10 ωρών και θα πραγματοποιούνται στις πιστοποιημένες αίθουσες σεμιναρίων Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στην Κατηγορία Γ΄ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Κόστος συμμετοχής για μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: 50€ (μη μέλη: 70€)

Διάρκεια επιμόρφωσης: 10 ώρες

Η κατάρτιση γίνεται σε τμήματα μέχρι και 35 ατόμων.

 • Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης επιμορφώνεται ο εργοδότης και μόνο.
 • Σε περίπτωση εταιρείας επιμορφώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Σε περίπτωση συλλόγου, συνεταιρισμού κλπ επιμορφώνεται ο/η πρόεδρος ή μέλος του συμβουλίου με την προσκόμιση πρακτικών που αποδεικνύουν την επιλογή αυτή.

*Σε καμία απο τις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή των ατόμων αυτών (π.χ. από συγγενικά του άτομα ή υπάλληλους του.)

Επισημαίνεται ότι, τα σεμινάρια θα ελέγχονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον φορέα μας. Η αίτηση κατατίθεται ως φυσικό αρχείο ή ψηφιακό αρχείο.

Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως:

 1. Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής "Τεχνικός Ασφαλείας" - Θα χρειαστεί υπογραφή και σφραγίδα.
 2. Εύρεση των ΚΑΔ (κωδικών δραστηριότητας).
 3. Αποστολή email με την συμπληρωμένη αίτηση και την εκτύπωση των ΚΑΔ.
 4. Πληρωμή συμμετοχής (έπειτα από επιβεβαίωση).

Δήλωση συμμετοχής με φυσική παρουσία:

 1. Προσκόμιση αίτησης συμμετοχής "Τεχνικός Ασφαλείας" ή συμπλήρωση στη Γραμματεία (Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Αλικαρνασσός).
 2. Εκτύπωση ΚΑΔ επιχείρησης.
 3. Θα χρειαστείτε υποχρεωτικά την σφραγίδα της επιχείρησης.
 4. Πληρωμή συμμετοχής.

Σχετικά αρχεία

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα απονέμει Βεβαιώση Επιμόρφωσης σε όσους καταρτιζόμενους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους.

Πολιτική Cookies