Το  «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που εδρεύει στο Ηράκλειο, Κορωναίου 9 είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το  «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το ΚΕΚ. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος (όνομα, επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο, κινητό, email,Α.Δ.Τ, ).

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού προγράμματος για το οποίο εκδηλώσατε ενδιαφέρον.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για δέκα χρόνια. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

 

Πολιτική Cookies