spss-statistikiΑπευθύνεται: Σε φοιτητές ΤΕΙ-ΑΕΙ, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία της έρευνας, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Σε επαγγελματίες με ερευνητικό προσανατολισμό, στελέχη εκπαίδευσης, επαγγελματίες και εργαζομένους που ασχολούνται με την εξαγωγή και κατανόηση στατιστικών δεδομένων, βελτίωση ποσοτικού και ποιοτικού έργου, ομαδοποιήσεις δεδομένων, συγκριτικές εκτιμήσεις έργου και στόχων και όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την κατανόηση των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν τoν κλάδο τους, να εισάγουν επιστημονικά κριτήρια στη λήψη των αποφάσεων και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.
Σε επαγγελματίες και επιστήμονες θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να προσαρμόσουν ερευνητικά εργαλεία στον σχεδιασμό ποσοτικών μελετών, να ερμηνεύουν σύνολα δεδομένων και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

 

Σκοπός: είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τη σωστή γνώση του σχεδιασμού μιας έρευνας ή μιας μελέτης, η συλλογή των στοιχείων, η ανάλυση και η κατανόηση αυτών, αποτελούν στην εποχή μας απαραίτητα εφόδια για κάθε επαγγελματία, στέλεχος διοίκησης, φοιτητή και ερευνητή

Ενότητες σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητική υπόθεση, έλεγχος υπόθεσης, δειγματοληψία, αξιοπιστία δείγματος.
  • Μέθοδοι περιγραφικής έρευνας και ερωτηματολόγια. Πειραματική έρευνα και παραγοντικός σχεδιασμός.
  • Στάδια διεξαγωγής έρευνας, συγγραφή ερευνητικής πρότασης.
  • Κατανομή, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, διάστημα εμπιστοσύνης, σφάλμα, επίπεδο σημαντικότητας. Μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.α.) και μέτρα διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, μέγιστη τιμή κ.α.).
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του SPSS και την καταχώρηση δεδομένων.
  • Ονομαστικές και σειριακές μεταβλητές, μορφοποίηση δεδομένων, μετασχηματισμός μεταβλητών, ομαδοποίηση και επανακωδικοποίηση τιμών.
  • Διαφορές μέσων τιμών δειγμάτων (Independent samples t-tests), σύγκριση ζεύγων δειγμάτων (Paired samples t-tests), έλεγχος διασποράς (ANOVA), μονο-παραγοντική ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA), δι-παραγοντική ανάλυση διασποράς (Two-way ANOVA).
  • Μη παραμετρικές δοκιμές, πίνακες διασταύρωσης, κριτήριο x2 (chi square test), συντελεστές Pearson και Spearman, Kolmogorov-Smirnoff και Shapiro Wilks.
  • Γραφικές παρουσιάσεις δεδομένων (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, θηκόγραμμα κ.α.).
  • Ερμηνεία εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και γραφημάτων.

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: 24 διδακτικές ώρες απογεύματα

Κόστος Σεμιναρίου: 160€

Σχετικά Αρχεία:

Εισηγήτρια:

Η Αναστασία Τοπαλίδου
είναι Εμβιομηχανικός – Ερευνήτρια κλινικής μηχανικής και βιολογικών μετρήσεων. 31 ετών, είναι Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Κρήτης και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ειδικευτεί στην ορθοπαιδική εμβιομηχανική και στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για εφαρμογή στην κλινική πράξη. Παράλληλα, συμμετέχει από κεντρική θέση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και έχει λάβει σχετικές διακρίσεις και βραβεία. Υπήρξε δύο φορές υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συγγραφή βιβλίων, ομιλίες και παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κ. Λεονταράκης Κυριάκος Τηλ.κέντρο:2810302730 και Fax:2810227189 e-mail: info@katartisi.gr web: νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

Πολιτική Cookies