Πιστοποίηση-Χρήσης-Γεωργικών-ΦαρμάκωνΑπευθύνεται σε όλους τους χρήστες φυτοφαρμάκων.

Τόσο οι «επαγγελματίες αγρότες» όσο και οι «μη επαγγελματίες αγρότες» είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθώς οι διατάξεις του ν.4036/2012 αφορούν σε «πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων».
Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την αγορά γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012.

Προσοχή: Μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.


Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου δημιούργησε ειδικό σεμινάριο κατάλληλο για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Διαδικασία εξέτασης:

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σεμινάριο προετοιμασίας (Ενδεικτικές ενότητες):

  • Νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους,
  • Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα εντοπισμός και έλεγχος
  • Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων
  • Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο,.
  • Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της ανθρώπου, περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων
  • Τεχνικά μέσα παρακολούθησης
  • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Κόστος παραβόλων εξετάσεων που απαιτούνται από το Υπουργείο:

  • Μέχρι 31 Αυγούστου 2015: 25€ * Παράταση μειωμένου παραβόλου 25€ έως τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Από 01 Σεπτεμβρίου και μετά: 50€

Εθνικό Σχέδιο Δράσης: ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13

Το κόστος του προγράμματος είναι 75€ ανά συμμετοχή.

Διάρκεια Προγράμματος: 12 ώρες στις 14-16-18/09/2015. 

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302736 & 2810-302730 κα Βενιχάκη Μαίρη email: venihaki@katartisi.gr φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πολιτική Cookies