Επαναλαμβανόμενα Τμήματα

Όλες οι εργασίες τέλους χρήσης (πολύ μικρής οντότητας της παρ.2α του άρθρου 1 του Ν 4308/14)

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να κλείνουν σωστά ένα ισολογισμό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και να συντάσσουν σωστά τις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών με μικρή εργασιακή εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις και χρήσιμο πρακτικό υλικό για την διευκόλυνση της εργασίας τους

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Ενότητες σεμιναρίου:

-Προετοιμασία της εταιρείας και οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν το κλείσιμο ισολογισμού 

 • Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εργασιών Κλεισίματος της χρήσης
 • Βασικές διαφορές ΕΓΛΣ -ΕΛΠ (στους λογαριασμούς στις εγγραφές )
 • Λογιστικές τακτοποιήσεις και μετατροπή των λογαριασμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Ε.Λ.Π

-Αποτίμηση αποθεμάτων

 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Προσδιορισμός του Λογιστικού αποτελέσματος

-Αρχή του δεδουλευμένου - Οριοθέτηση της Χρήσης

 • Δαπάνες επομένων χρήσεων
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού.
 • Διαχωρισμός «Λογιστικής» και «Φορολογικής» βάσης
 • Αμοιβές μελών της Διοίκησης
 • Αποσβέσεις Παγίων
 • Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
 • Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

-Φορολογική αναμόρφωση

 • Υπολογισμός φόρων
 • Διανομή Κερδών

-Λογιστικές εγγραφές για όλα τα παραπάνω με αναλυτικά παραδείγματα

-Σύνταξη «οικονομικών καταστάσεων», σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Το κόστος του προγράμματος είναι 120€ ανά συμμετοχή

Διάρκεια σεμιναρίου: 15 ώρες
Ημέρες και ώρες διαξεγωγης: 17:00-21:15 Τρίτη και Πέμπτη 31/01, 02/02, 07/02

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητής:
Ο Γρηγόρης Κοκολάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.) με μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ασκεί το επάγγελμα του
Λογιστή - Φοροτεχνικού Συμβούλου επιχειρήσεων επί 20 έτη.Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α τάξης.

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου - Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302736 & 302730 κ. Μαίρη Βενιχάκη - email: Venihaki@katartisi.gr φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από 08:30 έως 14:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πολιτική Cookies