Έτος 2012
 • «Σεμινάριο Ανανέωσης και έκδοσης νέας άδειας υπαλλήλων security (ΙΕΠΥΑ)»05/11/2012 - 06/12/12, διάρκειας 105ωρών, Γεώργιος Τρυγώνης, Εμμανουήλ Τριγώνης, Νικόλαος Προκοπάκης, Απόστολος Παπαδάκης, Χαράλαμπος Λιλίτσης, Εμμανουήλ Πετράκης, Βασίλης Στεφανουδάκης
 • «Σεμινάριο Ανανέωσης και έκδοσης νέας άδειας υπαλλήλων security (ΙΕΠΥΑ)»08/10/2012 - 09/11/12, διάρκειας 105ωρών, Γεώργιος Τρυγώνης, Εμμανουήλ Τριγώνης, Νικόλαος Προκοπάκης, Απόστολος Παπαδάκης, Χαράλαμπος Λιλίτσης, Εμμανουήλ Πετράκης, Βασίλης Στεφανουδάκης
 • «Σεμινάριο Ανανέωσης και έκδοσης νέας άδειας υπαλλήλων security (ΙΕΠΥΑ)»24/09/2012 - 26/10/12, διάρκειας 105ωρών, Γεώργιος Τρυγώνης, Εμμανουήλ Τριγώνης, Νικόλαος Προκοπάκης, Απόστολος Παπαδάκης, Χαράλαμπος Λιλίτσης, Εμμανουήλ Πετράκης, Βασίλης Στεφανουδάκης.
 • «Σεμινάριο Ανανέωσης και έκδοσης νέας άδειας υπαλλήλων security (ΙΕΠΥΑ)», 03/09/2012- 05/10/12, διάρκειας 105ωρών, Γεώργιος Τρυγώνης, Εμμανουήλ Τριγώνης, Νικόλαος Προκοπάκης, Απόστολος Παπαδάκης, Χαράλαμπος Λιλίτσης, Εμμανουήλ Πετράκης, Βασίλης Στεφανουδάκης.
 • «Σεμινάριο Ανανέωσης και έκδοσης νέας άδειας υπαλλήλων security (ΙΕΠΥΑ)», 06/07/2012, διάρκειας 105ωρών, Γεώργιος Τρυγώνης, Εμμανουήλ Τριγώνης, Νικόλαος Προκοπάκης, Απόστολος Παπαδάκης,
  Χαράλαμπος Λιλίτσης, Εμμανουήλ Πετράκης, Βασίλης Στεφανουδάκης. 
 • «Τι Είναι, Πως Λειτουργεί Και Πως Επιλέγεται Ένα ERP» & «Εκμάθηση Λειτουργίας ERP», 29/10 - 21/11/12, διάρκειας 30ωρών, εισηγητές Βασιλάκης Γιώργος, Γωνιανάκης Ηρακλής. 
 • «Τι Είναι, Πως Λειτουργεί Και Πως Επιλέγεται Ένα ERP» & «Εκμάθηση Λειτουργίας ERP», 04/02 - 19/02/12, διάρκειας 30ωρών, εισηγητές Βασιλάκης Γιώργος, Γωνιανάκης Ηρακλής. 
 • «Τι Είναι, Πως Λειτουργεί Και Πως Επιλέγεται Ένα ERP» & «Εκμάθηση Λειτουργίας ERP», 02/05- 16/05/12, διάρκειας 30ωρών, εισηγητές Βασιλάκης Γιώργος, Γωνιανάκης Ηρακλής. 
 • «Warehouse Logistics-Οργάνωση σύγχρονης Αποθήκης και διανομής», 21/05 - 06/06/12, διάρκειας 22 ωρών, εισηγητές Κανακαράκης Νεκτάριος, Ματζαβάκης κων/νος
Έτος 2011
 • Η Ψυχολογία της Διοίκησης και των Αποτελεσματικών ομάδων, 17/01-26/01/2011, διάρκειας 13 ωρών, εισηγήτρια Ψυλλάκη Καλλιόπη.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 12/01/11-09/02/11, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Τζαγκαράκης Λευτέρης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 09/02/11-26/02/11, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Τζαγκαράκης Λευτέρης.
 • Ενίσχυση Πωλήσεων σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης, 7 & 9/2/2011, διάρκειας 8 ωρών, εισηγητής Ταχατάκης Χαράλαμπος
 • Πρακτική Εκπαίδευση στην Αποθήκη-Ασφάλεια Ανυψωτικών και Περονοφόρων Μηχανημάτων, 9-16/03/2011, διάρκειας 12 ωρών, εισηγητής Κανακαράκης Νεκτάριος
 • Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς καυσίμων, 8/4 έως 11/4/2011, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Ανανέωση Διπλώματος ADR για οδηγούς μεταφοράς καυσίμων, 9 και 10/4/2011, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
   
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 28/03-16/05/11, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Καθαράκης Μιχάλης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 30/04/11-16/05/11, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Καθαράκης Μιχάλης.
 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο Βοηθός Λογιστή, 18/05 έως 28/05/2011, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κοκολάκης Γρηγόρης
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις και Τεχνολογίες, 07/05 & 08/05/11, διάρκειας 8 ωρών, εισηγητής Γουγάς Ανδρέας
 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο Βοηθός Λογιστή, 15/06 έως 25/06/2011, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κοκολάκης Γρηγόρης
 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο Βοηθός Λογιστή, 05/10 έως 15/10/2011, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κοκολάκης Γρηγόρης
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 24/10/11-09/11/11, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Παρασύρης Ματθαίος.
   
 • Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς καυσίμων, 21/10 έως 24/10/2011, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Ανανέωση Διπλώματος ADR για οδηγούς μεταφοράς καυσίμων, 22/10 και 23/10/2011, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Τα μικρά μυστικά της Σύγχρονης Πώλησης, 19/10 έως 26/10/2011, διάρκειας 12 ωρών, εισηγήτρια Πετράκη Μαρία
 • Το στρες και η διαχείρισή του, 16/11 έως 30/11/2011, διάρκειας 15 ωρών, εισηγήτρια Σμαργιανάκη Μαρία
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, 14/11 έως 19/11/2011, διάρκειας 12 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Η Ψυχολογία της Διοίκησης και των Αποτελεσματικών ομάδων, 7/12 έως 16/12/2011, διάρκειας 13 ωρών, εισηγήτρια Ψυλλάκη Καλλιόπη.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 14/12/11-14/02/11, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Γαλάτης Παναγιώτης, Αρβανίτη Δέσποινα
   
 
 
 
 
 
 

 Έτος 2010

 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 12/01-13/02/10, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Τζαγκαράκης Ελευθέριος, Αρβανίτη Δέσποινα, Παρασύρης Ματθαίος.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 27/01-13/02/10, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Τζαγκαράκης Ελευθέριος, Αρβανίτη Δέσποινα, Παρασύρης Ματθαίος.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 24/02-29/03/10, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Τζαγκαράκης Ελευθέριος, Αρβανίτη Δέσποινα, Τσεκούρα Αλεξάνδρα.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 12/04-17/05/10, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Αρβανίτη Δέσποινα, Καθαράκης Μιχάλης, Δουλουφάκης Βαγγέλης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 19/05-07/06/10, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Αρβανίτη Δέσποινα, Καθαράκης Μιχάλης, Δουλουφάκης Βαγγέλης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 07/06-23/06/10, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Αρβανίτη Δέσποινα, Καθαράκης Μιχάλης, Τζαγκαράκης Λευτέρης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 02/10/10-30/10/10, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Τσατσάκης Νίκος, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Τζαγκαράκης Λευτέρης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 30/10/10-15/11/10, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Τσατσάκης Νίκος, Χαλκιαδάκης Μιχάλης, Τζαγκαράκης Λευτέρης.
 • Τα μικρά μυστικά της Σύγχρονης Πώλησης, 25/02 έως 26/02/2010, διάρκειας 10 ωρών, εισηγήτρια Πετράκη Μαρία
 • Ίδρυσης και Οργάνωσης Επιχείρησης.doc,20/04 έως 01/05/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Διαχειριστικές Λειτουργίες της Επιχείρισης.doc, 27/05 έως 07/06/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Οργάνωση, Διαχείρηση και Διοίκηση της Σύγχρονης Αποθήκης.doc, 10/05 έως 19/05/2010, διάρκειας 12 ωρών, εισηγήτρια Τσακίρογλου Κρυστάλλη
 • H Ψυχολογία της Διοίκησης και των Αποτελεσματικών Ομάδων .pdf, 26/05 έως 31/06/2010, διάρκειας 10 ωρών, εισηγήτρια Ψυλλάκη Καλλιόπη
 • Επιχειρήσεις και Νέο Οικονομικό Περιβάλλον - Στρατηγικές Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Απόδοσης.doc , 12/06 έως 13/06/2010, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης και Msc Χρήστος Λεμονάκης
 • Προώθηση Πωλήσεων, 18/10/2010 έως 01/11/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητές Σπανάκης Αντώνης και Κουργιαντάκης Μάρκος
 • Διαχείριση Προσωπικού, 15/11 έως 27/11/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητές Παπαστεφανάκη Σοφία και Κουτρούλης Ανδρέας
 • Λογιστική και Φορολογική Παρακολούθηση, 6/12 έως 18/12/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κακουλαντωνάκης Μιχάλης
 • Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς καυσίμων, 8/10 έως 11/10/2010, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Ανανέωση Διπλώματος ADR για οδηγούς μεταφοράς καυσίμων, 9 και 10/10/2010, εισηγητές Βαγιόκας Νικόλαος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Εξειδικευμένες Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ,01/11/2010-10/11/2010, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Καλησπεράκης Ηρακλής.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ & άλλες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕRP, 12/10/10-16/12/10, διάρκειας 70 ωρών, εισηγητές Δουλουφάκης Βαγγέλης, Γαλάτης Παναγιώτης, Καλήσπεράκης Ηρακλής
   
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 1/11 & 03/11/2010, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 08/11 & 10/11/2010, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
   
   
Έτος 2009
 • Επιχειρηματικό Σχολείο – Ενότητα Α «Ίδρυση και οργάνωση Επιχειρήσεων», 09/03-21/03/09, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας.
 • Επιχειρηματικό Σχολείο – Ενότητα Β «Λειτουργίες Διαχείρισης», 30/03-11/04/09, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας.
 • Επιχειρηματικό Σχολείο – Ενότητα Γ «Προώθηση Πωλήσεων», 14/09-29/09/09, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητές Κουναλάκης Εμμανουήλ και Σπανάκης Αντώνης.
 • Τακτικές Θωράκισης μιας επιχείρησης σε περιόδους κρίσεως, 16/05-17/05/09, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Δρ. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος και Δρ. Ατσαλάκης Γιώργος
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 25/05-13/06/09, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής Γαλάτης Παναγιώτης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 15/07-27/07/09, διάρκειας 30 ωρών εισηγητής Γαλάτης Παναγιώτης.
 • Επιχειρηματικότητα και Κοστολόγηση Υπηρεσιών και προϊόντων, 15/09-28/09/09 διάρκειας 20 ωρών, εισηγητές Χρήστος Λεμονάκης, Κωνσταντίνος Φλουρής, Γιάννης Ασπιρτάκης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 10/10-23/10/09, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητής Γαλάτης Παναγιώτης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 4/11-09/12/09, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Παρασύρης Ματθαίος, Γαλάτης Παναγιώτης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 23/11-09/12/09, διάρκειας 30 ωρών, εισηγητές Παρασύρης Ματθαίος, Γαλάτης Παναγιώτης.
 • Επιχειρηματικό Σχολείο – Ενότητα Δ « Διαχείριση Προσωπικού», 12/10-24/10/09, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητές Κουτρούλης Ανδρέας και Κουναλάκης Εμμανουήλ.
 • Επιχειρηματικό Σχολείο – Ενότητα Ε «Λογιστική Παρακολούθηση», 23/11-5/12/09, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κακουλαντωνάκης Μιχάλης.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 12/11-15/12/09, διάρκειας 60 ωρών, εισηγητές Τζαγκαράκης Ελευθέριος, Αρβανίτη Δέσποινα.
 • Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Η/Υ, 27/11-15/12/09, διάρκειας 30 ωρών, Αρβανίτη Δέσποινα, Τζαγκαράκης Ελευθέριος.
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR, 15-16-17-18/05/09, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση ανανέωσης διπλώματος ADR, 16 & 17/05/09, διάρκειας 16 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR για ραδιενεργά, 15/05-18/05/09, διάρκειας 28 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR για εκρηκτικά, 15/05-20/05/09, διάρκειας 28 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR, 11-12-13-14/12/09, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση ανανέωσης διπλώματος ADR, 8 & 9/11/09, διάρκειας 15 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR για ραδιενεργά, 16/12/09, διάρκειας 28 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR για εκρηκτικά, 15/12/09, διάρκειας 28 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, 17/6-13/7/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Κωνσταντινίδης Θεοχαρης
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, 18/6-15/7/09, διάρκειας 50 ωρών εισηγητές Τζαγκαράκη Ελευθερία, Βιλανάκη Αικατερίνη.
 • Σεμινάριο Πληροφορικής, 22/6-29/7/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Κλεισαρχάκης Μιχάλης.
 • Σεμινάριο Πληροφορικής, 21/9-2/11/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Τζαγκαράκης Ελευθέριος.
 • Σεμινάριο Πληροφορικής, 16/9-26/10/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Αρβανίτη Δέσποινα
 • Εξυπηρέτηση Πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις, 22/9-16/10/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Τριανταφύλλου Γεώργιος, Τσιουδάκης Στυλιανός
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP, 23/9-4/11/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Κυπράκη Μαρία, Κυπριωτάκης Νικόλαος, Κουκάκης Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Θεοχάρης
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP, 23/9-9/10/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Κυπριωτάκης Νικόλαος, Κυπράκη Μαρία, Κουκάκης Γεώργιος.
 • Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων Επικοινωνίας και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών-Marketing, 22/6-29/7/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Φλουρής Κωστας, Πετράκη Ευαγγελία
 • Marketing Επιχειρήσεων, 29/6-5/8/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Παπαδάκης Γεώργιος
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP, 9/11-16/12/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Κυπράκη Μαρία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP, 26/10-13/11/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Κυπράκη Μαρία.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP,10/11-11/12/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Κουκάκης Γεώργιος.
 • Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων, Επικοινωνίας και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Marketing, 09/11-16/12/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητές Τσιουδάκης Στυλιανός, Φλουρής Κώστας.
 • Εξυπηρέτηση Πελατών σε τουριστικές Επιχειρήσεις, 21/9-2/11/09, διάρκειας 50 ωρών, εισηγητής Φλουρής Κώστας.
 • Επιμετάλλωση (σε υγρό Λουτρού), 1-16/12/09, διάρκειας 50 ωρών
 • Μεταλλικές Κατασκευές, 1-16/12/09, διάρκειας 50 ωρών
 • Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Φοροτεχνικών και Κοστολόγηση στις ΜΜΕ, 1-16/12/09, διάρκειας 50 ωρών
 • Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ENTER- Leonardo da Vinci, 14/1-17/6/09, διάρκειας 27 ωρών

Έτος 2008

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων 1500 Γυναικών, 28/5/2008 έως 20/6/2008, διάρκειας 100 ωρών.
 • Επιχειρηματικό Σχολείο , 26/5/08 έως 21/6/08, διάρκειας 40 ωρών, εισηγητής Καλογήρου Αντώνιος.
 • Financial Analysis and Portfolio Management, 23 & 24/02/08,  διάρκειας 14 ωρών, εισηγητές Δρ. K. Ζοπουνίδης & Δρ. Γιώργος Ατσαλάκης
 • Τι πρέπει να γνωρίζω για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής μου, 16-18-20-23-25-27/02/08, διάρκειας 18 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση διπλώματος ADR, 16-17-23-24/02/08, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικής Εκπαίδευσης & Μεταφοράς σε Δεξαμενές για την απόκτηση ανανέωσης διπλώματος ADR, 24/02/08, διάρκειας 8 ωρών, εισηγητής Βαγιόκας Νικόλαος
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 05/02 – 28/03/08, διάρκειας 48 ωρών
 • Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων Ένδυσης & Υπόδησης (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης) κωδ, υποέργου 052 προγρ.07 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται κατά 70% από Δημόσια Δαπάνη (50% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 50% Εθνική Συμμετοχή, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 30% από Ιδιωτική Συμμετοχή.), 18/02-24/03/08, διάρκειας 60 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Μ. Καθαράκης
 • Αυτοματισμός Γραφείου με τη Χρήση Η/Υ (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»), διάρκειας 400 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Μ. Καθαράκης

Έτος 2007

 • Financial Analysis and Portfolio Management, 31/3 & 1/4/07,  διάρκειας 14 ωρών, εισηγητές Δρ. K. Ζοπουνίδης & Δρ. Γιώργος Ατσαλάκης
 • Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, 19/03 έως & 28/03/07,  διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Ι. Τσαγκατάκης
 • Δυνατότητες & Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS , 18-19 & 20/06/07,  διάρκειας 12 ωρών  (σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο)
 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Εφαρμογών Διαδικτύου για Δ.Σ. Επιμελητηρίου, 15-17 & 22/05/07,  διάρκειας 10 ωρών, εισηγητής Η. Καλησπεράκης
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 19 & 21/11/07, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 27 & 29/11/07, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Κατάρτιση Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ  κωδ, έργου 102641 πρόγραμμ. 1 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται κατά 70% από Δημόσια Δαπάνη (50% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 50% Εθνική Συμμετοχή, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 30% από Ιδιωτική Συμμετοχή.), 04/06-30/07/07, διάρκειας 100 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Καθαράκης Μιχάλης
 • Κατάρτιση Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ  κωδ, έργου 102641 πρόγραμμ. 2 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται κατά 70% από Δημόσια Δαπάνη (50% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 50% Εθνική Συμμετοχή, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 30% από Ιδιωτική Συμμετοχή.), 17/09-03/12/07, διάρκειας 100 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Καθαράκης Μιχάλης
 • Κατάρτιση Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ  κωδ, έργου 102641 πρόγραμμ. 3 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται κατά 70% από Δημόσια Δαπάνη (50% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 50% Εθνική Συμμετοχή, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 30% από Ιδιωτική Συμμετοχή.), 17/09-01/12/07, διάρκειας 100 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Καθαράκης Μιχάλης
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων  (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης)κωδ, υποέργου 052 προγρ.07 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται κατά 70% από Δημόσια Δαπάνη (50% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 50% Εθνική Συμμετοχή, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 30% από Ιδιωτική Συμμετοχή.), 04/06-30/07/07, διάρκειας 100 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Κ. Ζοπουνίδης.

Έτος 2006

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων σε VENTURE CAPITAL, 13/01/06,  διάρκειας 5 ωρών, εισηγητής Δρ. Γ. Παπαδόπουλος
 • Διαχείριση Ενεργητικού Παθητικού Χρημ/κών Ιδρυμάτων, 27/01/06, διάρκειας 5 ωρών, εισηγήτρια Δρ. Κυριακή Κοσμίδου
 • Τραπεζικές Υπηρεσίες – Μέτρηση ικανοποίησης πελατών, 03/02/06, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητής Δρ. Ευάγγελος Γρηγορούδης
 • Αξιολόγηση κινδύνων & Δανειοληπτικής ικανότητας κρατών, 10/02/06, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητές Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης - Δρ. Μιχάλης Δούμπος
 • Πρακτική χρηματοοικονομική ανάλυση και χρηματιστηριακή διαχείριση, 25 & 26/02/06, διάρκειας 14 ωρών, εισηγητές Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης - Δρ. Ατσαλάκης Γεώργιος - Δρ. Νικόλαος Σχοινιωτάκης
 • Μέθοδοι διαχείρισης Τραπεζικών κινδύνων, 18 & 19/03/06, διάρκειας 14 ωρών, εισηγητές Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης - Δρ. Μιχάλης Δούμπος - Δρ. Κυριακή Κοσμίδου
 • Τι πρέπει να γνωρίζω για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής μου, 03-05-10-12/04/06, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Εφαρμογή της Συστημικής Σκέψης στην πρακτική του Management, 14-15-16/04/06, διάρκειας 18 ωρών, εισηγητής Παναγιωτόπουλος Αντώνιος
 • Τι πρέπει να γνωρίζω για την επιτυχία της επιχείρησής μου (CRINNO-SPIN CRETE), 3-8-15-17-22/05/06, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Κουτρούλης Ανδρέας
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 15/05 – 05/07/06, διάρκειας 48 ωρών, εισηγήτρια  Χρήστου Όλγα
 • Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, 05-07-14-15/06/06, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής  Δρ. Τσαγκατάκης Γιάννης
 • Βασικές Αρχές Κτηματομεσιτείας, 19-21-24-25/06/06, διάρκειας 24 ωρών

Έτος 2005

 • Κατάρτιση Μαγείρων & Εστιατόρων στην Εφαρμογή της Τοπικής Κουζίνας της Κρήτης στον επαγγελματικό χώρο (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης), 01/02-02/03/05, διάρκειας 120 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Παναγιωτόπουλος Αντώνιος
 • Κατάρτιση Μαγείρων & Εστιατόρων στην Εφαρμογή της Τοπικής Κουζίνας της Κρήτης στον επαγγελματικό χώρο (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης), 22/02-22/03/05, διάρκειας 120 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Παναγιωτόπουλος Αντώνιος
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 07 & 09/03/05, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 15 & 16/03/05, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 21 & 23/03/05, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 11 & 13/04/05, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 28/03 & 07/04/06, διάρκειας 35 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα – Ρασούλη Άννα
 • Νέες τεχνολογίες & Μ.Μ. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, 08/03-16/04/05, διάρκειας 120 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος
 • Τρόφιμα – Ποτά SEMES (Χρημ. Γεν.Διεύθυνση Ε.Ε.), 16-17/04/05, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Τσαγκατάκης Γιάννης
 • Εισαγωγή στο Τουριστικό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 18/05-28/06/05, διάρκειας 120 ωρών, επιστημονικός υπεύθυνος Καθαράκης Μιχάλης
 • Σχεδιασμός & Προώθηση Πακέτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 27/05-28/06/05, διάρκειας 120 ωρών
 • Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, 23-25-30/05-1/06/05, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Τσαγκατάκης Γιάννης
 • Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, 29-30/6-01-02/07/05, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Τσαγκατάκης Γιάννης
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων & Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, 05 & 06/11/05, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων & Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, 26 & 27/11/05, διάρκειας 20 ωρών, εισηγητής Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, 25/11/05, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητές Δρ. Κων/νος Ζοπουνίδης - Δρ. Μιχάλης Δούμπος
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Τραπεζών, 09/12/05, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητές Δρ. Φώτης Πασιούρας - Δρ. Νίκος Σχοινιωτάκης
 • Αξιολόγηση & Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Μετοχών, 16/12/05, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητές Δρ. Γ. Ατσαλάκης - Δρ. Κων. Ζοπουνίδης

Έτος 2004

 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 9-20/2/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 24/2-5/3/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 8-19/3/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Τουρισμός & Ευρωπαϊκή Διεύρυνση – Ηράκλειο (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 19/3 – 21/3/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Τουρισμός & Ευρωπαϊκή Διεύρυνση – Ηράκλειο (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 26/3 – 28/3/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σεμιναρίων ENLARGE – Ηράκλειο (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 22/3 – 23/3/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Εργαστήρι Ηγετικών Στελεχών – Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα, 11-14/3/04,  διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής Νίκος Σκουλάς
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 19 & 21/04/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 26 & 28/04/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 19-30/4/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 17-28/5/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 03 & 05/05/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Σύγχρονες Αρχές & Μέθοδοι Κτηματομεσιτίας,  8-23/05/04, διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 10 & 12/05/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Διεθνές Εμπόριο & Ευρωπαϊκή Διεύρυνση (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 11/05 – 13/05/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 17 & 19/05/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας – Νέες Μέθοδοι Εργασίας (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 18/05 – 20/05/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 24 & 26/05/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Συμβουλευτική Πώλησης, 4-6/6/04, διάρκειας 18 ωρών, εισηγητής
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 31/05 & 02/06/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 22/6 – 24/6/06, διάρκειας 20 ωρών
 • Αντικατάσταση Συσσωρευτών Αυτοκινήτου (για το σωματεία Μηχανικών Αυτοκινήτου), 31/07/04, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητής
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας – Νέες Μέθοδοι Εργασίας (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 26/11 – 28/11/04, διάρκειας 20 ωρών
 • Κατάρτιση σε θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών στο διαδίκτυο & Σχεδιασμό Ιστοσελίδων για προβολή Επιχειρήσεων, 14/7 – 13/12/04, διάρκειας 300 ωρών
 • Αντικατάσταση Συσσωρευτών Αυτοκινήτου (για το σωματεία Μηχανικών Αυτοκινήτου), 01/08/04, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητής
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 20 & 22/09/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 27 & 29/09/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 4 & 6/10/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 11 & 13/10/04, διάρκειας 10 ωρών
 • Κατάρτιση για Τεχνικούς Ασφαλείας, 18/10/04, διάρκειας 5 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 12/10-4/11/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 15/11 – 17/11/05, διάρκειας 20 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 29/11-10/12/04, διάρκειας 50 ωρών
 • Διεθνές Εμπόριο & Ευρωπαϊκή Διεύρυνση (επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ENLARGE SEMES), 13/12 – 15/12/04, διάρκειας 20 ωρών

Έτος 2003

 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 10-21/2/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Εργαστήρι Ηγετικών Στελεχών – Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα, 6-9/2/03, διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής κ. Νίκος Σκουλάς
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη – Τεχνικές Πωλήσεων, 15-23/2/03, διάρκειας 32 ωρών
 • Εργαστήρι Ηγετικών Στελεχών – Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα, 20-23/2/03, διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής κ. Νίκος Σκουλάς
 • Ψυχολογία και Διοίκηση, 1-2//03/03, διάρκειας 16 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 3-15/3/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 17-29/3/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη – Τεχνικές Πωλήσεων, 12-20/4/03, διάρκειας 32 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 1Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 24/2 – 17/04/03, διάρκειας 48 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 2Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 24/2 – 17/04/03, διάρκειας 48 ωρών
 • Επικοινωνία – Ομαδικότητα – Ηγεσία στην υπηρεσία & την προστασία του πολίτη, 21-22/04/03, διάρκειας 12 ωρών
 • Επικοινωνία – Ομαδικότητα – Ηγεσία στην υπηρεσία & την προστασία του πολίτη, 29-30/04/03, διάρκειας 12 ωρών
 • Επικοινωνία – Ομαδικότητα – Ηγεσία στην υπηρεσία & την προστασία του πολίτη, 16-17/05/03, διάρκειας 12 ωρών
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη – Τεχνικές Πωλήσεων, 22-29/6/03, διάρκειας 16 ωρών
 • Έρευνα Αγοράς Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, 12/05 – 14/8/03, διάρκειας 400 ωρών
 • Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ & Αυτοματισμού Γραφείου, 5/5 – 6/8/03, διάρκειας 400 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ (κωδ. 1), 1/8-24/9/03, διάρκειας 100 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ (κωδ. 3), 1/8-24/9/03, διάρκειας 100 ωρών
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 15 & 17/09/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 22 & 24/09/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 29/9 & 1/10/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 6 & 8/10/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 13 & 15/10/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 20 & 22/10/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 27 & 29/10/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Service Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης, 1/9-18/11/03, διάρκειας 400 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 3-15/11/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση για Γραμματείς Διεύθυνσης, 7-19/11/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση στην προχωρημένη χρήση EXCEL, 7-19/11/03, διάρκειας 20 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 17-28/11/03, διάρκειας 50 ωρών
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 6/12/03, διάρκειας 5 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 8 & 10/12/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Τεχνικοί Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 15 & 17/12/03, διάρκειας 10 ωρών, εισηγητές Καπανταϊδάκης Λευτέρης – Πεδιαδιτάκη Ιωάννα
 • Ετος 2002
 • Εργαστήρι Ηγετικών Στελεχών – Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα, 28/2-3/3/02, διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής κ. Νίκος Σκουλάς
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων από Γ΄ ΚΠΣ, 10/4/02, διάρκειας 5 ωρών
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη – Τεχνικές πωλήσεων , 13-21/4/02, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής κ. Γιώργος Νταγλέρης
 • Απόσταγμα – Τέχνη & Απόλαυση – Μυστικά Αποσταγματοποιίας, 24/4, διάρκειας 3 ωρών
 • Πηγές χρηματοδότησης για τη στήριξη γυναικείας επιχειρηματικότητας, 13/5/02, διάρκειας 5 ωρών
 • Εργαστήρι Ηγετικών Στελεχών – Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα, 28/2-3/3/02, διάρκειας 36 ωρών, εισηγητής κ. Νίκος Σκουλάς
 • Σεμινάριο Συνεργατών Υποστήριξης & καθοδήγησης προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», 9 & 10/7/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Επικοινωνία με τον Πελάτη – Τεχνικές πωλήσεων , 30/11-15/12/02, διάρκειας 32 ωρών, εισηγητής κ. Γιώργος Νταγλέρης
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 7-18/1/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 15-26/4/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση στους Η/Υ για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, 14/5-28/5/02, διάρκειας 32 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET & E-mail, 13 & 15/5/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 13-24/5/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET & E-mail, 22 & 24/5/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 10-21/6/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET & E-mail, 1 & 3/7/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET για Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, 15/7/02, διάρκειας 4 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET για Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, 22/7/02, διάρκειας 4 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 1-15/11/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 18-29/11/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Βασική Εκπαίδευση στους Η/Υ, 2-13/12/02, διάρκειας 50 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET για Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, 30/11/02, διάρκειας 4 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET για Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, 1/12/02, διάρκειας 4 ωρών
 • Εκπαίδευση στη Χρήση INTERNET & E-mail, 7 & 8/12/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Εκπαίδευση στη προχωρημένη Χρήση Excel, 14 & 16/12/02, διάρκειας 10 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 1Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 10/9 – 31/10/02, διάρκειας 48 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 2Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 10/9 – 31/10/02, διάρκειας 48 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 3Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 10/9 – 31/10/02, διάρκειας 48 ωρών
 • Βασικές Δεξιότητες τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαίδευση 4Ο τμήμα (για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 9/9 – 4/11/02, διάρκειας 48 ωρών 

Πολιτική Cookies